A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
„Tudással a könnyebb boldogulásért”
MÁÉRT - 2018. december 13., csütörtök 11:34

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) Tudással a könnyebb boldogulásért címmel hirdetett meg idén is pályázatot. A horvátországi, magyar tannyelven tanuló, jó képességű és kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulókat jutalmazták.
 
A horvátországi magyar pedagógusok szakmai szervezetének elévülhetetlen érdemei vannak az itteni magyar közoktatás minőségi fejlesztése terén. Évente számos továbbképzést szerveznek a pedagógusoknak, a diákoknak pedig szemléket, versenyeket. Az éves, rendkívül gazdag programjuk megvalósításához szükséges támogatásokhoz anyaországi pályázati lehetőséget igyekeznek kihasználni, többek között ezekből valósítják meg negyedik éve a Tudással a könnyebb boldogulásért elnevezésű pályázatukat is, amelyre a horvátországi, magyar tannyelven tanuló, általános iskolai 6-8. és középiskolai 2-4. osztályos tanulók jelentkezhetnek.
- Évek óta igyekszünk különböző módon megjutalmazni a jól tanuló diákokat. Ezekkel a támogatásokkal azt  nyomatékosítjuk, hogy nem kerülnek hátrányos helyzetbe, nem fognak kevésbé érvényesülni, ha mindvégig magyarul tanulnak az iskolában. Valamint hogy régiónkban továbbra is előny, szinte kincs, ha valaki jól beszéli mindkét nyelvet – mondta Csapó Nándor, a HMPF elnöke.
A megjelölt határidőig 14 jó képességű és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanuló jelentkezett a pályázatra, mind eleget tettek a követelményeknek, így összesen 12 általános iskolás és 2 középiskolás tanuló részesült 600 kúnás támogatásban és taneszközcsomagban. Az ösztöndíjpályázatot a „nemzeti fontosságú intézmény” keretből és a Bethlen Gábor Alapnál elnyert támogatásból hirdették meg.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA