A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Dunaszerdahelyen
Külhoni civil szervezetek - 2019. január 25., péntek 09:20

Idén is népes közönség előtt zajlott január 22-én a Magyar Kultúra Napja ünnepsége a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban.
A rendezvény elején Rajkovics Haizok Melinda, az est műsorvezetője Sajó Sándor A magyar nyelv című költeménnyel indította a gazdag programot, majd üdvözölte a megjelent vendégeket, köztük Hájos Zoltánt, Dunaszerdahely Város polgármesterét, A. Szabó Lászlót, Dunaszerdahely város alpolgármesterét, Karaffa Jánost, a Pázmaneum elnökét, Csáky Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét, Dr. Horváth Bencét, a pozsonyi magyar Nagykövetség titkárát, Cserna Sándor és Ilonát, Újpest Önkormányzatának képviseletében és a megjelent önkormányzati képviselőket.
A folytatásban Lelkes Boróka, a Vámbéry Ármin Gimnázium diákja, a 10.sz. Szent György cserkészcsapat tagja szavalta el a Himnuszt. Ezt követően Karaffa Attila, a a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke, Dunaszerdahely város alpolgármestere mondta el köszöntőjét. Kölcsey alkotása kapcsán kiemelte: „…benne van minden, ami magyar. Minden, ami rólunk szól, történelmünkről, küzdelmeinkről, dicsőség és szomorúság egyaránt megtalálható benne. Mégis olyan nemes, mégis olyan egyedi. Igen, Isten nevével kezdődik nemzeti imánk. Magyar népünk Szent István királyunk uralkodása alatt felvéve a kereszténységet, a hit őrzője és Európa bástyájává vált. Azóta is dacolunk különböző korok és eszmék pengéi ellen. Pajzsot tartunk azon országok felé, akiknek már megkopott régi dicsőségük, és sokszor a keresztet is szégyellik.” 
A köszöntőt követően a Szlovák Nemzeti Felkelés téri óvodások szívet melengető műsora következett, amelyet Bogyai Tünde, Polácsek Diána, Csicsay Mónika segítségével tanultak meg a legkisebbek.
A Dunaág Néptáncműhely a Pántlika zenekar kíséretében két részben szórakoztatta a nagyérdeműt. Előbb az Ágacska Néptáncegyüttes csallóközi és gömöri táncokat adott elő, majd a műsor későbbi részében erdélyi és Nyárad-menti táncokat láthatott a közönség a Dunaágtól.
Az ünnepi beszédében Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte a magyar kultúra megtartó erejét, s örömét, hogy napjainkban Dunaszerdahelyen is ilyen nagy számban jöttek el megünnepelni a Himnusz születésnapját.
A Szent György Kórus tagjai az elmúlt és jelen század magyar kórusirodalmába nyújtottak betekintést előadásuk során, majd Bertók Tóth Katalin, a Black and White zenekar énekesnője saját popdalokkal szórakoztatta a megtelt színházterem közönségét.
Rajkovics Péter, portálunk főszerkesztője Század című versét saját előadásában mutatta be a jelenlévőknek, s az est utolsó fellépői Antal Ottó és Both Alexandra voltak, akik nemzeti érzelmű dalokat adtak elő.
Az est végén pedig a fellépők és a közönség együtt énekelte el nemzeti imánkat. 
Hájos Zoltán az ünnepi fogadáson pohárköszöntőjében köszönte meg minden fellépőnek, hogy ezen az ünnepi rendezvényen és egész éves munkájukkal hozzájárulnak a magyar kultúra megmaradásához a Csallóközben.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA