A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Kiállás a temesvári Magyar Ház visszaszolgáltatásáért
MÁÉRT - 2019. február 12., kedd 11:54

A romániai jogállamiság európai parlamenti vitái és unióbéli felülvizsgálata rendjén időről időre felvetődik a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdése. Az erdélyi egyházi épületek restitúciója az EP Petíciós Bizottságának a napirendjén is szerepel.
Február 11-i egyperces parlamenti felszólalásában Tőkés László európai képviselő a temesvári Magyar Ház három évtizede húzódó ügyét tette szóvá. A Székely László jeles műépítész tervei alapján 1930-ban elkészült, műemlék értékű reprezentatív középület a Trianon nyomán elárvult és intézményeitől megfosztott temesvári magyar közösség önkéntes adományaiból valósult meg. A Ceausescu-diktatúra bukásához vezető 1989-es temesvári népfelkelést követően a forradalom elindításában kezdeményező szerepet játszó magyarság joggal várta el, hogy a nacionálkommunizmus idején önkényesen elkobzott Magyar Házat visszajuttassák tulajdonába. Erre a reményre jogosította fel az a körülmény is, hogy Temesvár soknemzetiségű és sokvallású népe 1989 karácsonyán teljes szolidaritással szállt szembe a zsarnoksággal és indította útjára a forradalmat.
A kommunista politikai visszarendeződés következtében azonban a Magyar Ház harminc évnyi pereskedés után sem került vissza jogos tulajdonosához, a magyar közösséghez. Felszólalásában erdélyi képviselőnk rámutatott, hogy Románia mind a mai napig nem hajlandó a magyar közösség és egyházai elbitorolt, államosított ingatlanait teljes egészükben jogos tulajdonosaiknak visszaszolgáltatni, európai kötelezettségvállalásait is megszegve ezáltal. Száz évvel Nagy-Románia létrejötte után a magyarság kisebbségi jogainak tiszteletben tartását, illetve az erre vonatkozó egykori ígéretek beteljesítését követelte.
A temesvári magyarok ez év elején megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a jogellenesen megszerzett Magyar Házat tulajdonosa szállodává akarja átalakítani. Európai képviselőnk a helybéli magyar közösség kulturális örökségét képező középület visszaadása mellett szállt síkra, különös tekintettel a város hagyományos multikulturális jellegére, valamint arra, hogy 2021-ben Temesvár Európa kulturális fővárosának szerepét fogja betölteni.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA