A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Saját székházuk lett a csúzai szervezeteknek
MÁÉRT - 2019. március 14., csütörtök 10:42

A HMDK-nak köszönhetően saját székházhoz jutottak a csúzai civil szervezetek. A jövőben ez az épület ad majd otthont a HMDK csúzai alapszervezete, a Jókai Mór Kultúregyesület, a Csárdás egyesület és a Hegyalja Ifjúsági Egyesület által szervezett kisebb összejöveteleknek, valamint az egyesületek művészeti csoportjai is itt fognak gyakorolni, próbálni.
 
A HMDK lehetőségeihez mérten már több mint két évtizede segíti a horvátországi magyarság számára fontos egyházi és világi közösségi épületek tatarozását, javítását, alkalomadtán újak építését is.
Tavaly is sorra valósultak meg a többmilliós beruházások: elkészült a laskói általános iskola tornaterme, megújult a kiskőszegi, a szentlászlói és a kórógyi művelődési ház, tovább szépült a dályhegyi kultúrotthon, a pélmonostori Magyar Otthon és a laskói Ifjúsági Otthon környéke is, valamint felépült a médiaközpont Bellyén, amelynek a földszinti része egyben a helyi HMDK-alapszervezet székhelye lesz.
Közösségi épületek újultak meg a Drávaszögben és Nyugat-Szlavóniában is több helyen: Sepsén a HMDK-alapszervezet székháza, Újbezdánban a kultúregyesület székhelye, Kopácson a pedagógusfórum által működtetett ifjúsági központ, Nagypiszanicán az ottani magyar közösség székháza. Hatalmas eredmény, hogy épül az eszéki magyar iskolaközpont kollégiuma is.
Közel egymillió kúnás beruházások valósultak meg a magyarságunk számára fontos szakrális épületeken is, a legnagyobb összeg Várdarócra jutott, így visszanyerte 61 évvel ezelőtti impozáns alakját a református templom tornya. A beruházások 2019-ben tovább folytatódnak.
 
A falu minden egyesülete hasznát veszi az épületnek
Saját ingatlanhoz jutottak a csúzaiak is, a HMDK a Kossuth utcában vásárolt meg egy régi típusú házat, amely a 19. század végén épült, de utóbbi tulajdonosa a közelmúltban teljesen felújította. Az épületben több kisebb helyiség található, melyek irodahelyiségként szolgálhatnak majd azon egyesületeink számára, amelyek eddig nem rendelkeztek székhellyel. Egy nagyobb szoba ad majd helyet a rendezvényeknek, összejöveteleknek, de erre a célra használhatják majd a tágas udvart is, ha az időjárás megengedi.
Csúzán mindig is nagy hangsúlyt fektettek a magyar kultúra és hagyományok ápolására. Több szervezetünk is működik aktívan a faluban: a Csárdás egyesület népi tánccsoportja, a Jókai Mór Kultúregyesület – keretein belül a Hajnalcsillag gyermektáncegyüttes és a Pódium Színjátszó Kör –, a HMDK-alapszervezet és a Hegyalja Ifjúsági Egyesület. Utóbbi kettőnek eddig nem volt székhelye, így talán ők örülnek a legjobban az épületnek.
- Nagy dolog számunkra, hogy végre egyesületünknek is lesz székhelye, és mi is elmondhatjuk, hogy saját épületünkben, „otthon“ tarthatjuk programjainkat, összejöveteleinket – mondta el lapunknak Kozár József. A HMDK csúzai alapszervezetének elnöke úgy látja, így a jövőben még eredményesebben működhetnek.
- A Hegyalja Ifjúsági Egyesület eddig nem rendelkezett székhellyel, most viszont végre egy saját irodánk lesz az új székházban, ami a papírmunka intézésén túl egy közösségi helyként is üzemel majd. Itt kisebb rendezvényeket, összejöveteleket szervezhetünk és vendégeket is fogadhatunk anélkül, hogy másoktól kellene erre engedélyt kérnünk – mondta Hordósi Dániel, a Hegyalja Ifjúsági Egyesület elnöke, aki hozzátette, bízik benne, hogy ez a ház lesz majd a második otthonuk.
A „második otthon“ mindenki számára nyitva áll majd, összejöveteleket, gyűléseket, kiállításokat, próbákat és kisebb rendezvényeket is tarthatnak itt a falu szervezetei, lakosai.
- Örülünk az új épületnek, biztos vagyok benne, hogy hasznára lesz majd kultúregyesületünknek, itt (is) tarthatunk majd kisebb programokat – nyilatkozta lapunknak Kováts Zsuzsanna, a Jókai Mór Kultúregyesület vezetője.
Hozzáfűzte, természetesen nem veszíti el funkcióját a falu kultúrotthona sem, amelyet ugyanúgy használnak a jövőben is próbákra, gyakorlásra, illetve továbbra is a nagyobb rendezvények, bálok, lakodalmak, ünnepélyek lebonyolítására.

- Különösen a téli időszakban vesszük majd hasznát a háznak, itt tarthatjuk majd táncpróbáinkat – mondta Fica János, a Csárdás egyesület elnöke, aki szintén kedvezően nyilatkozott a falu új közösségi épületéről

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA