A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Az a bizonyos pohár évekkel ezelőtt betelt már!
MÁÉRT - 2019. május 24., péntek 23:44

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke közös nyilatkozatott adott ki ma, május 24-én Kolozsvárott Az a bizonyos pohár évekkel ezelőtt betelt már! címmel. Alább olvasható.
*
A romániai politikai viszonyokra nézve kevés általános érvényű igazság fogalmazható meg. Ezek közül a legnagyobb bizonyossággal az rögzíthető, hogy a ’89-es temesvári eseményeket követő három évtized legkártékonyabb politikai alakulata a nyilvánvalónál is nyilvánvalóbb módon bűnszövetkezetben működő Román Szociáldemokrata Párt (PSD).
Éppen ezért akár kitörő örömmel is fogadhatnák a hírt, miszerint az RMDSZ végre – legalábbis a nyilatkozatok szintjén – felbontani látszik a román posztkommunista alakulattal hosszú évek óta tartó politikai élettársi viszonyát. Akár gratulálhatnánk is Kelemen Hunor elnöknek a felismerését, miszerint „betelt a pohár”.
Ugyanakkor a tények iránti hűség okán szükséges felelevenítenünk, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetői a magyarság szempontjából természetellenes RMDSZ–PSD együttélés káros következményeire évek óta rámutatnak, illetve számon kérik ennek hiányzó eredményeit.
Megállapítható, hogy az elmúlt két és fél esztendő három román kormánya az állandósult belpolitikai bizonytalanság, gazdasági hanyatlás és gyorsuló kivándorlás mellett számunkra a kisebbségi jogok és magyar érdekek 90-es évek óta nem látott mértékű romlását és csorbulását hozta. Az RMDSZ-elnök megállapítása elkésettnek tűnik, hiszen kijelenthető: a méregpohár már évek óta csordultig tele. Utolsó cseppnek kellett volna lennie a MOGYE ellehetetlenítésének, a Beke–Szőcs-ügynek, a marosvásárhelyi katolikus líceum ügyének, a büntető törvénykönyv módosításának, a zászló- és feliratpereknek és hosszasan folytathatnánk.
Érdekes módon azonban Kelemen úr pohara éppen egy igen kiélezett közéleti versenyhelyzet finisében telt meg, mikor már nyilvánvaló, hogy szervezete körül Bukarestben elfogyott a levegő, és az eddigi „megbízható” szövetséges, a PSD vesztésre áll.
Évek óta figyelmeztetünk: nem lehet büntetlenül szembemenni az erdélyi magyarság érdekeivel, akaratával és a korrupt posztkommunista erők iránti jogos ellenérzéseivel. Rövid távú, önző politikai érdekek miatt teljes közösségünket kényszerítették fel a PSD süllyedő hajójára, aminek nem csupán az lett a következménye, hogy az országéval együtt saját gazdasági hanyatlásunk is gyorsul, de a PSD visszaéléseinek feltétel nélküli folyamatos támogatása és fedezése a megszokotthoz képest új típusú magyarellenességet is szült.
Ugyanakkor látva a „szakítás” bejelentésének időzítését, joggal ébredhet kétely mindannyiunkban az őszinte szándék és változás, a változtatás valós elhatározását illetően.
Mégis a tény, hogy Kelemen Hunor és pártja éppen az úzvölgyi katonai temetőben elkövetett kegyeletsértést, a temetőgyalázás szégyenletes ügyét használja ürügyként az eddigi politikai tettestársaival való szakításra, példa nélkül áll még a romániai magyar politikacsinálás balkáni iskolázottságú viszonyai között is. Különösképpen úgy és olyan körülmények között, amikor a temetőgyalázást politikai szövetségesei követték el, ráadásul éppen az RMDSZ helyi vezetőinek kárhozatos tétlensége és hivatali mulasztásai közepette. Az erdélyi magyar közéleti ugar örökösen következmények nélküli terepén túlzó lenne a személyes felelősségvállalás iránti igényről beszélnünk, a történteket illetően azonban az illetékesek részéről – a betelt pohár birtokában is – legalább egy szerény bocsánatkérésnek helye lenne.
Katonahőseink emlékezete legyen áldott!

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA