A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
A nagyváradi magyarok ez évben is lelkesen várták az össznemzeti zarándokvonatot
MÁÉRT - 2019. június 8., szombat 10:30

A Kárpáteurópa Utazási Iroda 2019. június 7-én 12-ik alkalommal indította el Székelyföldre, a csíksomlyói búcsúba Össznemzeti Zarándokvonatát Budapestről, a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz találkozása után.
A vonatot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt kezdeményezésére a nagyváradi magyarok most is, mint az elmúlt években, ünnepi fogadtatásban részesítették a pályaudvaron. A zarándokokat üdvözlők között ott volt Tőkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT elnöke, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt egyik vezetője és Nagy József Barna, a Magyar Polgári Egyesület elnöke is.
A vonatról leszálló utasok és a nagyváradi magyarok testvéri szeretettel üdvözölték egymást, a zarándokokat idén is elkísérő Dévai Nagy Kamilla énekes – akit gyökerei Erdélyhez kötnek – daloltatta meg az ünneplőket.
A Csíksomlyó Expressz az előző évekhez hasonlóan Szombathelyről indult, és a Sopron, Győr, Komárom, Tatabánya útvonalon érkezett Budapestre. A Keleti pályaudvarról a Székely Gyorssal összekapcsolva, 16 kocsiból álló „össznemzeti zarándokvonatként”, a Szent István tiszteletére felmatricázott mozdony által húzva indult tovább Erdélybe, ahonnan 10-én, pünkösdhétfőn érkezik vissza. A négynapos program legfontosabb eseménye a csíksomlyói Mária-ünnep, a pünkösdi búcsú, valamint a zarándoklat Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához.
A vonatúton Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonai javára gyűjtenek. Vasárnap a zarándokok egy része az ezeréves határról az alcsíki Csíkszentsimonba megy, ahol átadják a gyűjtött adományokat az ottani otthon lakóinak. A zarándokok másik fele Madéfalvára megy, ahol részt vesznek a madéfalvi pünkösdi forgatagon.
A zarándokvonat fontos küldetése, hogy erősítse a nemzeti összetartozást, összekösse a külhoni magyarokat az anyaországban élőkkel.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA