A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Vincze Loránt: a pénzalapok megtartása és a pályázási bürokrácia csökkentése a cél
MÁÉRT - 2019. augusztus 2., péntek 14:25

Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője szerdán Ottományban az uniós pályázati lehetőségek jövőjéről, a pénzügyi keret átalakulásáról tartott előadást Bihar megyei polgármesterek jelenlétében, a szalacsi községnapok nyitórendezvényén.
„Az európai parlamenti választások eredményeként a nagy pártok valamivel kisebbek lettek, a kicsik pedig valamivel nagyobbá váltak az Európai Parlamentben, felbomlott az eddigi egyensúly, innentől kezdve pedig minden fontos döntést hosszas egyeztetés fog megelőzni. A zöldeknek megnőtt a befolyásuk, erősebb a hangjuk, ők azok, akik szerint a mezőgazdasági politikát át kell alakítani, előnyt biztosítva a környezetbarát termelésnek. Ők ugyanakkor a mezőgazdasági támogatások egy részét átcsoportosítanák környezetvédelmi intézkedésekre. Bár a klímavédelem szükségességével és konkrét intézkedésekkel mi is egyetértünk, de a mezőgazdasági támogatások megvonását nem engedhetjük, és azt gondolom, van is egy többség arra az EP-ben, hogy ezt ne engedje. Ez egy harc, amit ott kell megvívni” – hangsúlyozta Vincze.
A pénzügyi keret átalakulásáról Vincze Loránt elmondta: az Európai Bizottság szándéka az, hogy a kohéziós politikára szánt pénzalapok kisebbek legyenek a következő pénzügyi keretben. Románia számára azonban ez nem jelent megvonást, hiszen Románia és Bulgária az a két ország, amely esetében nő a kohézióra szánt befektetés. Ennek egyben munkára is sarkallnia kellene Romániát – vélekedett Vincze –, mert az ország nem teljesített jól az előző pénzügyi keretben, az uniós átlaghoz való felzárkózás nem halad olyan ütemben, ahogy annak a befektetések után meg kellett volna történnie.
Rámutatott: a kohéziós alapok elköltéséről mindig az adott országban születnek a döntések. „Nekünk dolgoznunk kell azon, hogy Brüsszel hasson a romániai irányító hatóságokra a bürokrácia csökkentése tekintetében. Ehhez vannak partnerek, hiszen ez Bulgáriában, Horvátországban is probléma, és ha rávesszük az EB-t arra, hogy erre odafigyeljen, annak a mi önkormányzataink is nyertesek lesznek. A döntések nagy része továbbra is Romániában marad, de legalább a bürokrácia legyen kisebb” – fogalmazott.
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások uniós szinten csökkenni fognak – az EB az első területen 15, a másodikon 28 százalékos csökkentést akar. A vidékfejlesztési támogatások csökkenése bennünket is érint, viszont jó hír, hogy Románia és hat másik tagállam esetében nőni fognak a direkt kifizetések a területalapú támogatások terén. Ez helyénvaló is, hiszen a romániai gazdálkodók támogatása ma nagyságrendekkel kisebb, mint a nyugat-európaiaké – mondta Vincze Loránt. Hozzátette: ugyanakkor maradni fognak az eddig is működő közvetlen pályázási lehetőségek az audiovizuális szolgáltatások, környezetvédelem, kultúra, oktatás, foglalkoztatás, szociális ügyek terén is.
A Bihar megyei polgármester-találkozón jelen volt Cseke Attila szenátor, megyei elnök, Szabó Ödön képviselő, megyei ügyvezető elnök, Pásztor Sándor, a megyei tanács elnöke és Horváth Béla, Szalacs község polgármestere.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA