A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Megnyitották az új tanévet a PKE-n
MÁÉRT - 2019. október 2., szerda 08:12

A nagyváradi székhelyű Partiumi Keresztény Egyetem új oktatási évének ünnepélyes megnyitóját 2019. október elsején tartották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egykori székházában, amelyben az egyetem, illetve elődje, a Sulyok István Református Főiskola a rendszerváltozás után megalakult és megindult. A hagyományokhoz híven a tanévnyitó istentisztelettel kezdődött, ezúttal Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök hirdetett igét.

Az ünnepi alkalmon egyházi, tanügyi, politikai személyiségek is megjelentek, illetve több Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmény elöljárója: a budapesti Corvinus, a komáromi, az eperjesi, a debreceni és természetesen az erdélyi Sapientia képviselői.
Pálfi József rektori köszöntésében elmondta: az előző tanévben 183 hallgató államvizsgázott, idén pedig 387 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a PKE két karán, ez 18 százalékkal több az előző tanévhez képest. Az idei tanévben megemlékeznek a 30 éve kirobbant temesvári forradalomról, illetve jövő év májusában lesz 30 éve annak is, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület igazgatótanácsa Tőkés László püspök kezdeményezésére megalapította a PKE jogelődjét, a Sulyok István Református Főiskolát. Az évfordulóra időzítve rendezi meg az egyetem a magyar rektori konferencia ünnepi gyűlését is – jelentette be a rektor, aki új képzések, új szakok beindításának tervéről is beszélt.
Az ünnepélyes fogadalomtétel után, amely által a hallgatók a Partiumi Keresztény Egyetem polgáraivá váltak, további köszöntések hangzottak el. Bár jelen volt a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke, Tőkés László is, ezúttal Tolnay István alelnök, a PKE tanára mondott rövid beszédet, amiben a „temesváriság” szelleme és az egyetem alapítása között levő párhuzam kiemelése mellett arra buzdította a hallgatókat, hogy ismerjék meg az intézmény tanulságos és viszontagságos történetét, legyenek büszkék arra, hogy ennek az egyetemnek a polgárai, a megszerzett tudásukat pedig kamatoztassák a régióban, illetve szülőföldjükön. Hankó Balázs volt miniszteri biztos, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese a két, egyházi hátterű erdélyi magyar magánegyetemet fenntartó magyar kormány nevében köszöntötte a jelenlevőket. Papp László debreceni polgármester a testvérváros köszöntését hozta, méltatva a PKE és a Debreceni Egyetem közötti partneri együttműködést. Egy másik partnerszervezet, a Network Promoting Linguistic Diversity képviseletében Sabrina Rasom alelnök, az olaszországi ladin kisebbség tagja köszöntötte az egybegyűlteket. Szót kapott a Bihar Megyei Tanács elnöke és a nagyváradi polgármester magyar tanácsadója is.
A tanévnyitót zenés intermezzók színesítették, zárásként pedig a vizuális kommunikációs mesterszak egyes hallgatóinak ösztöndíjait adták át, a Szent László Egyesület felajánlását.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA