A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Az aradi vértanúkra emlékeztek Horvátországban
MÁÉRT - 2019. október 10., csütörtök 12:10

Az aradi tizenhármak kivégzésének napja történelmünk egyik legszomorúbb napja. A 170 évvel ezelőtti eseményekről mindenütt megemlékeznek a magyarok, éljenek a világ bármely pontján. A mártírok emléke előtt mi, horvátországi magyarok is tisztelegtünk.
A magyar kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett 13 vértanúra, valamint az aznap Pesten agyonlőtt gróf Batthyány Lajosra, Magyarország első független, felelős kormányának a vezetőjére emlékezünk. Mi, horvátországi magyarok is rendszeresen megemlékezünk múltunk ezen szomorú eseményéről.
A HMDK központi megemlékezése Bellyén
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) központi megemlékezésére idén is Bellyén került sor. A szervezet tagjai három évvel ezelőtt székházuk udvarán elültették az emlékezet fáját, melynek tövében emléktáblát helyeztek el a 13 hős tiszteletére. A céljuk az volt, hogy egy olyan élő, az élet folytonosságát hordozó emléket állítsanak, mely hosszú éveken át őrzi és emlékezteti a jövő nemzedékeit a vértanúk önfeláldozásának semmi máshoz nem hasonlítható dicsőségére. Az idei megemlékezésre Szlavónia és Baranya minden magyar településéről érkeztek résztvevők, hogy leróják kegyeletüket mindazon hősök előtt, akik életüket adták a magyar szabadságért.
- Az Aradon kivégzett tábornokok hazaszeretete példaértékű, hiszen életüket adták a hazájukért és a magyar nemzet szabadságáért, amire 170 év távlatából szomorúan, de büszkén emlékezünk. Nekünk, horvátországi magyaroknak 1848-49-es szabadságharc azért is fontos, mert ez volt az utolsó olyan mozzanat a történelemben, mely során a nagyhatalmak egymás ellen tudták fordítani a horvát és a magyar nemzetet. Nekünk arra kell törekednünk, hogy többet ilyen ne történjen meg, és a nagyhatalmak ne állhassanak a két nemzet közé - mondta beszédében Jankovics Róbert, parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke.
A megemlékezésen jelen volt Gárdos Béla, Magyarország eszéki konzulja is.
Vörösmarton egy régi szokást elevenítettek fel
Vörösmarton és Csúzán mindig is erős volt 1848 szelleme és a Kossuth-kultusz. Ennek hatására a vörösmarti pincesorokban a 19. század végére kialakult egy szokás, mely az aradi vértanúkhoz kötődik. Október 6-án a szőlősgazdák kihelyeztek egy kancsó bort a pincéjük elé, valamint egy papírt és egy tollat. Az a járókelő, aki le tudta írni legalább három vértanú nevét, tölthetett magának a borból. Ezt a szokást elevenítették fel idén a vörösmartiakkal közösen a Hegyalja Ifjúsági Egyesület tagjai. A helyszín is jelképes volt, ugyanis mindezt a Kossuthot száműzetésében meglátogató Béni Izsák egykori pincéje előtt tették, mely ma az Angyal család tulajdona. A megemlékezőket Hordósi Dániel, az egyesület elnöke köszöntötte, majd Andócsi János beszélt a vértanúk történelmünkben betöltött szerepéről. - A Hegyalja Ifjúsági Egyesület számára mindig is nagyon fontos volt a nemzeti emlékezet és a nemzeti öntudat ápolása. Ennek szellemében döntöttünk úgy, hogy felelevenítjük ezt a régi szokást azzal, hogy most mind a 13 tábornok nevét felírtuk a papírra - mondta Hordósi Dániel, a Hegyalja Ifjúsági Egyesület elnöke, aki hozzátette, különösen örül, hogy egy ilyen jelképes helyszínen emlékezhettek meg az aradi hősökről.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA