A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Költészeti fesztivál Viola Éva emlékére
MÁÉRT - 2019. december 6., péntek 13:18

A HMDK Tengermelléki-fennsíki Megyei Egyesülete idén is megrendezte költészeti fesztiválját, melyen különböző nemzetiségű amatőr költők adták elő verseiket anyanyelvükön és horvátul.
 
A Kisebbségi Költészeti Fesztivál Viola Éva nevéhez fűződik, aki élete végéig a HMDK Tengermelléki-fennsíki Megyei Egyesületét vezette, emellett költő, prózaíró és műfordító is volt. Idén tizenhárom éve, hogy felvetette egy olyan rendezvény ötletét, melyen a Fiumében élő kisebbségek tollforgatói mutathatják be műveiket.
Lukács Lillától, az egyesület Petőfi-ösztöndíjasától megtudtuk, az idei költészeti fesztivált Viola Éva tiszteletére rendezték.
- A fesztivál a volt elnök asszonyunkra való emlékezés jegyében telt, az ő költeményeiből is elhangzott néhány, illetve Viola Éva fiának átadtunk egy posztumusz köszönő oklevelet a közösségért végzett munkája elismeréseként – nyilatkozta lapunknak Lukács Lilla. Az idei költészeti fesztiválon az egyesület magyar tollforgatóin kívül olasz, ruszin, szerb, szlovén és szlovák amatőr költők mutatták be műveiket saját nyelvükön és horvátul. A versfelolvasások után zenei előadás következett.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA