A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Erdélyi könyvet mutatnak be ma az OSZK-ban
MÁÉRT - 2020. február 25., kedd 13:44

A román hatóságok és a sajtó mélyen hallgattak a ’80-as évek rendszerellenes megnyilvánulásairól. A hallgatás okát abban látják, hogy azok közül, akik akkoriban a politikai foglyokat bebörtönözték, sokan ma is fontos állami, vagy politikai funkciókban vannak, így alapvető érdekük a nyilvánosság elkerülése. Borbély Ernő, a kötet szerzője maga is Nagyenyeden volt politikai fogságban. A kommunista hatóságok 1982. november 23-án tartóztatták le államellenes összeesküvés vádjával, majd 7 év börtönbüntetésre ítélték, melyből 4 év 8 hónapot töltött le.

A csíkszeredai székhelyű Medium Alapítvány, a Pro Democratia Egyesület Csíkszeredai Klubjának közreműködésével, 2004-től kezdett oral history jellegű videofelvételeket készíteni az egykori politikai foglyokról, akik közül többen magyarok voltak, és a nagyenyedi börtönben töltötték büntetésüket. Ezen interjúk feldolgozásából készült a kötet, melynek 2013-as megjelenését Borbély Ernő már nem érte meg, ugyanis 2011 decemberében elhunyt. A könyv 2019 decemberében román nyelven is megjelent, a két kötetet az Országos Széchényi Könyvtárban mutatják be ma.
A magyar nyelvű kötet a csíkszeredai Státus Kiadónál jelent meg, míg a román nyelvűt a Kommunizmus Bűneit Vizsgáló és a Román Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER) gondozásában a Polirom Kiadó adta ki. A könyvbemutató helyszíne: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 516-os tanácsterem, időpontja: 2020. február 25., kedd, 17 óra.

A könyvbemutató, melyet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervez, magyar nyelven zajlik. A köteteket bemutatja: Szőcs Géza költő, Borbély Ernő egykori barátja, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke.


Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA