A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Újabb magyarellenes Iohannis-nyilatkozat
MÁÉRT - 2020. május 4., hétfő 21:37

Miután a múlt héten példa nélküli és brutális magyarellenes megnyilatkozásokat tett, Klaus Iohannis román államelnök ma folytatta a gyűlöletkeltést és az uszítást. Úgy tűnik, az államelnöknek a romániai válság közepette is van ideje arra, hogy újra és újra kijátssza a magyar kártyát, ezzel próbálva meg kétségbeesetten leplezni a román kormányzat és saját döntéseinek kudarcait – fogalmazott ma kiadott közleményében  Csomortányi István és Mezei János,az Erdélyi Magyar Szövetség két társelnöke.
Mint ismeretes, április 8-án a román szenátus – hallgatólagosan – egy olyan tervezetet fogadott el, melynek értelmében ott is megmaradnának a magyarság nyelvhasználati jogai, ahol a közösség számaránya 20% alatt van, továbbá szankciókat ír elő azokra az esetekre, amikor a közintézmények nem tartják be a nyelvhasználati jogokat. A tervezet továbbá törvénybe foglalná a szimbólumhasználati jogokat, valamint a rendőrkapitányságokon is kiterjesztené a nyelvhasználati jogokat. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a tervezetről – döntő házként – a képviselőháznak kell szavaznia.
Mindezek kapcsán Klaus Iohannis román államfő május 4-én újabb magyarellenes nyilatkozatokat tett. Azzal riogatott, hogy a tervezet elfogadása esetén a magyar nyelv szabadon használható lesz Erdély bizonyos megyéiben, továbbá kijelentette: az autonómiatörekvéseket alkotmányellenesnek tekinti, és semmilyen esetben sem támogatja azokat.
„A fentiek fényében hangsúlyozzuk: a szabad nyelvhasználat, mellyel az államelnök riogat, nem veszélyforrás, hanem Románia által elfogadott nemzetközi dokumentumokban is biztosított jogunk. (Ennek értelmében a mostani tervezet egyébként semmivel sem biztosít több jogot, mint amit Románia a nemzetközi dokumentumok ratifikálásával már elfogadott.) Megértjük, hogy a szász gyökereiről, kultúrájáról és nyelvéről lemondott Iohannisnak az anyanyelv mit sem jelent, mi azonban semmilyen körülmények között nem vagyunk hajlandóak feladni abbéli szándékunkat, hogy nyelvhasználati jogainkat a lehető legszélesebb körben kiterjesszük. Ugyanígy nem mondunk le önrendelkezési törekvéseinkről sem, melyek eredményeként – az államelnök egyre kétségbeesettebb nyilatkozatai ellenére is – élhető jövőt biztosíthatunk az erdélyi magyarságnak” – áll az EMSZ közleményében.
Ami így folytatóik: „Ahelyett, hogy bocsánatot kért volna korábbi, otromba és uszító megnyilatkozásáért, Klaus Iohannis most még mélyebbre süllyedt, végleg kiírva ezzel magát a civilizált, európai politikusok sorából, s méltatlanná vált tisztsége betöltésére. Klaus Iohannis bebizonyította: nem kíván – az egyébként korábban rá nagy számban szavazó – erdélyi magyar közösség államelnöke lenni. Döntését tudomásul vesszük, s immár kijelenthetjük: Iohannis nem a mi elnökünk! Végezetül arra kérjük mindazokat, akik hozzánk hasonlóan elítélik az államelnök uszítását, hogy aláírásukkal támogassák a nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezést! Ne hagyjuk, hogy Iohannis nevessen a végén!”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA