A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Az új magyar egység egymillió aláírást eredményezett
MÁÉRT - 2020. május 7., csütörtök 20:20

„A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéséhez egy nappal a határidő lejárta előtt összegyűlt a szükséges egymillió támogató aláírás, így várhatóan a korábbi, Minority Safepack kezdeményezés támogatói számát tudjuk majd az autonómiatörekvések sikerre vitele érdekében indított mozgósítás eredményeként felmutatni” – áll az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökei, Mezei János ás Csomortányi István által jegyzett közleményben, ami így folytatódik: „Ugyanakkor még most sem szabad hátradőlnünk, hiszen a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben – amikor a papír alapú gyűjtés lehetetlenné vált –, valamint az elektronikus aláíró felület sorozatos leállásai közepette négy európai országból még nem gyűlt össze a kellő mennyiségű kézjegy. Ezért az SZNT-vel együtt kérjük és elvárjuk az Európai Bizottságtól, hogy hosszabbítsák meg az aláírásgyűjtésre adott időszakot!”
Az EMSZ így értékel: „Az autonómiaküzdelem fontos csatáját sikerült megnyerni, és annak ellenére, hogy akadtak kétkedők is, az elmúlt napokban szinte példa nélküli összmagyar mozgósításnak lehettünk szemtanúi, ugyanis alig néhány nap leforgása alatt mintegy nyolcszázezren mozdultak meg azért, hogy aláírásukkal támogassák a nemzeti régiók védelméről szóló erdélyi kezdeményezést. A sikerre az Erdélyi Magyar Szövetség által meghirdetett új magyar egység főpróbájaként tekintünk, hiszen ismét bebizonyosodott, az önös pártérdekek mellőzésével és a reánk erőltetett egypárti gondolkodás megkerülésével valódi, igaz és eredményes magyar összefogás teremthető Erdélyben. Ugyanakkor a felmutatott magas aláírásszámmal közösségünk fontos és egyértelmű választ adott az erősödő bukaresti magyarellenességre, annak fő hangadói számára világossá tettük, nemet mondunk a magyar közösség és történelmi régióink ellehetetlenítésére, Székelyföld és a Partium tudatos gazdasági elsorvasztására, és igent mondunk a magyar közösség területi autonómiájára.”
A közlemény ezzel folytatódik: „Tény, hogy az Izsák Balázs elnök vezette Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Szövetséget létrehozó Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt, valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács együttműködése példaértékű. Ugyanakkor fontos eredmény, hogy a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés össznemzeti sikerré tudott válni, és azt pártállástól és politikai meggyőződéstől függetlenül  valamennyi fontos Kárpát-medencei magyar szervezet támogatta. Joggal lehetünk büszkék arra, hogy közös célunk érdekében úgy sikerült több mint egymillió európai polgárt mozgósítanunk, hogy a kezdeményezést sem Bukarest, sem Budapest, sem pedig Brüsszel nem támogatta anyagilag. Fontos újból hangsúlyoznunk, hogy az SZNT kezdeményezése nem kizárólag a székely autonómia ügyét szolgálja, hanem Erdély más történelmi régióinak gazdasági önállósodási törekvéseit is segíti, hiszen a korábbi, hasonló indítványokhoz képest ezúttal a nyelvi és kulturális jogokon túl, földrajzi területről és pénzügyi forrásokról is szól, melyek elengedhetetlenek a valódi regionális önrendelkezés megteremtéséhez.”
A szövetség társelnökei végül ezúton is köszönik mindenkinek, aki önkéntes munkával vagy kézjegyével támogatta a kezdeményezést, egyúttal fontosnak tartják, hogy „az előttünk álló időszakban is az eddigi lelkesedéssel folytassuk a még szükséges aláírások összegyűjtést, hogy a kezdeményezés minden hivatalos feltételnek megfelelhessen! Hajrá Erdély! Hajrá Székelyföld! Hajrá Partium!”

 

 

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA