A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Végső búcsú Gárdonyiné Brassai Klárától
MÁÉRT - 2020. június 24., szerda 10:20

A budapesti székhelyű Partiumi Egyetem Alapítvány tájékoztatatása szerint június 22-én örök nyugalomra helyezték Gárdonyiné Brassai Klárának, a Partiumi Egyetem Alapítvány alapítójának és kuratóriumi tagjának földi maradványait a magyar fővárosban, a Rákoskeresztúri új köztemetőben.
A megboldogult Marosvásárhelyen született 1923. április 12-én, Budapesten hunyt el 2020. március 30-án. Elemi iskoláit szülővárosában, gimnáziumi tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol a Református Leánygimnáziumban tett érettségi. Vegyészmérnöki diplomát szintén a kincses városban szerzett, ahol a hetvenes évekig dolgozott. Magyarországra telepedve Budapesten munkálkodott nyugdíjazásáig. Első, romániai házassága válással végződött, a másodikban Budapesten özvegyült meg, még a 80-as években. Hívő reformátusként, „jó szívvel és őszintén” vett részt az Erdélyi Gyülekezet életében. Szülőföldje iránti szeretetből, a magyar anyanyelvű oktatás támogatására alapítványt hozott létre jótékonysági célzattal, Partiumi Egyetem Alapítvány néven, melynek kuratóriumi tagja is volt elhunytáig. „Az alapítvány közel két évtizeden át folyamatosan és célszerűen működött, és működik jelenleg is. Mivel utódok és rokonok nélkül hunyt el, Gárdonyiné Brassai Klára úgy hagyatkozott, hogy magyar nemzeti elkötelezettségből származó jótékonysági szándékai az Ő elhunyta után is tovább éljenek; ezért szerény hagyatékával továbbra is támogatni kívánja az általa alapított Alapítvány tevékenységét a magyar anyanyelvű oktatású iskoláink vonatkozásában” – közölte Tőkés József alapítványi titkár, megerősítve: „A Partiumi Egyetem Alapítvány kuratóriuma határozatban foglalt köszönettel és tisztelő hálával nyugtázza Gárdonyiné Brassai Klára jótékony szándékú, magyar oktatásügyet felkaroló, támogató végakaratát. Béke poraira!”
A megboldogult hamvainak szétszórásával végződő, református szertartás szerint lezajlott búcsúztatáson a gyászbeszédet Tar Csaba, a budapesti Erdélyi Gyülekezet lelkipásztora mondotta.
Az alapítvány kuratóriuma nevében tiszteletét tette és a temetési szertartáson részt vett Tőkés László püspök, a Partiumi Keresztény Egyetem alapító atyja és Tőkés József alapítványi titkár, a felügyelő bizottságot Virágh János képviselte.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA