A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Az EMNT az ombudsmanhoz fordul
MÁÉRT - 2020. augusztus 7., péntek 21:16

Mint ismeretes, egy nemrégiben elfogadott kormányhatározat értelmében minden Romániában működő egyesületnek és alapítványnak nyilatkozattételi kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy kik az általuk elköltött pénzügyi erőforrások valós kedvezményezettjei. Mindez azonban jelentős adminisztrációs és anyagi megterhelést jelent a szervezetek számára, így az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács az ombudsmanhoz (azaz a "nép ügyvédje"-ként is ismert állampolgári jogok biztosához) fordult, kérve, hogy az említett határozat kapcsán felmerülő problémákat jelezze az alkotmánybíróság irányába.
Az EMNT folyamodványából kiderül: a határozat szerint évente, valamint minden alkalommal, amikor a szervezetek vezetőségében személycsere történik, el kell juttatni az illetékes hatóságokhoz a kedvezményezettekről szóló nyilatkozatot, ugyanakkor ez jelentős többletadminisztrációt jelent, mely akadályozza az egyesületek és alapítványok zavartalan működését. 
Kása Zsolt, az EMNT országos alelnöke elmondta: egy korábbi felmérés szerint a romániai egyesületek közel 80%-ának évente kevesebb mint 10.000 lejes (kb. 2100 eurós) összbevétele volt, így e mostani – fölösleges – nyilatkozattétellel járó többletkiadások szintén hátrányosan érinthetik a szervezeteket. Ugyanakkor a nyilatkozattétel esetleges elmulasztásáért aránytalanul magas bírságot (5.000 és 10.000 lej közötti összeget) helyeztek kilátásba, mely esetleges büntetések megpecsételhetik számos, egyébként a közösségért önzetlenül munkát vállaló szervezet életét. 
Kása Zsolt jelezte: több európai uniós ország hasonló rendelkezését is megvizsgálták (így Németországét, Ausztriáét vagy épp Magyarországét), ám azokban nem szerepel az évi rendszerességű nyilatkozattételi kötelezettség, hanem kizárólag azokra az alkalmakra szorítkoznak, amikor személyi változások mennek végbe az egyesületek vagy alapítványok vezetőségében. Az ombudsmanhoz eljuttatott EMNT-s dokumentum rámutat: e mostani romániai szabályozás értelmetlen, s leginkább arra alkalmas, hogy az egyébként is gyakran nehéz helyzetben tevékenykedő civilek munkáját fölösleges bürokratikus eljárásokkal terhelje" – közölte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA