A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Magyarországi adomány a Kórógy Hagyományőrző Egyesületnek
MÁÉRT - 2020. szeptember 18., péntek 14:14

A Kórógy Hagyományőrző Egyesület múlt héten egy kilenc személyes mikrobuszt kapott ajándékba a magyarországi Kisdobsza községtől. A nagylelkű adomány a két település közti szoros barátság újabb ékes bizonyítéka.
Kórógy és Kisdobsza már a honvédő háború előtt is jó viszonyt ápolt egymással, kelet-szlavóniai szülőfalujuk kényszerű elhagyása után pedig a kapcsolat tovább mélyült, hiszen számos kórógyi ott talált menedéket a nehéz időkben. A háború után sokan visszatértek szülőfalujukba, de voltak olyanok is, akik inkább ott folytatták életüket, a települések közti kapcsolat már csak emiatt sem szakadt meg. Lakosaik mind a mai napig rendszeres vendégei egymás rendezvényeinek. Ezen jó kapcsolat egy újabb ékes példája, hogy Kisdobsza község - a Magyar Falu Program keretében - egy mikrobuszt ajándékozott a Kórógy Hagyományőrző Egyesületnek. - Egyesületünk nagyon hálás Kisdobszának, egy igencsak nagy értékű adományt kaptunk tőlük. A mikrobusz nagyon jól jött, hiszen egyesületünk sokat utazik, számos fellépésünk van az év során - mondta Cserepes Zoltán, az egyesület elnöke, aki hozzátette, hogy a támogatást külön is köszöni Kisdobsza polgármesterének, Kovács Sándornak.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA