A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Isten éltesse Király Károlyt 90. születésnapján!
MÁÉRT - 2020. november 4., szerda 15:33

Király Károly, a romániai magyar nemzeti közösség emblematikus alakja, Erdély kommunista diktatúrabeli éveinek egyik vezető politikusa, aki ember próbált maradni az embertelenségben is, majd pedig kivette részét a rendszerváltoztatásból is, nemrég töltötte be 90. életévét. 1930. szeptember 26-án született a Küküllő-menti Dicsőszentmártonban, a jeles évforduló kapcsán az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács október havi elnökségi ülésén úgy döntött, hogy – tekintettel a járványhelyzet adta korlátozásokra – bár egy testvéri köszöntőt mindenképpen megfogalmaz meg és eljuttat az idős korára rokonaihoz költözött, Magyarországon élő történelmi személyiséghez. Lásd az alábbiakban:

Isten éltesse Király Károlyt 90. születésnapján!
Száz esztendő telt el, mióta a trianoni békeparancs idegen, a magyarsággal szemben ellenséges hatalom uralma alá hajtotta Erdélyt, Bánságot és a Partiumot. Száz év alatt a létünkre törő többségi politikai elit szándékai mit sem változtak: megteremteni az etnikailag homogén nemzetállamot, az 1923-ban alkotmányos szinten rögzített távlati célprogramnak megfelelően.
A bevetett eszközök változatosak voltak: pszichikai és fizikai terror, adminisztratív és nyelvi diszkrimináció, magyarlakta területek etnikai összetételének mesterséges megváltoztatása betelepítés útján, s még sorolhatnánk. Nagyvárosaink magyar többsége a Ceau?escu-rendszerben szűnt meg, egy olyan korban, amikor tényleges diktatúra volt, amikor a hatalommal való szembeszegülésért nem állami támogatás és munkalehetőség járt, mint ma Magyarországon az alaptalanul diktatúrát kiáltóknak, hanem létbizonytalanság, üldöztetés, börtön, nem ritkán pedig halál.
Kevesen voltak, akik ebben az időszakban nyíltan fel mertek szólalni a nemzeti közösségünket érő jogtiprások ellen. Eme kevesek egyike volt Király Károly, aki vállalva kiállásának sejthető következményeit beadványokban és levelekben tiltakozott a Ceau?escu-féle etnikai diszkrimináció ellen, s egyben a külföldet is tájékoztatta a román hatalom jogtiprásairól, ami akkor főbenjáró bűnnek számított a pártvezetés szemében.  
Király Károly 1990 után is az önálló magyar érdekek mentén folytatta politikai pályáját. Ismételten kiállt az autonómia mellett, az új román alkotmány ügyében kérlelhetetlen következetességgel védte a magyar érdekeket, az RMDSZ-en belül és azon kívül egyaránt a belső önrendelkezés és a háromszintű autonómia mellett tört lándzsát megszólalásaiban. Következetes autonómiaküzdelme előtt tisztelgett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, midőn 2014-ben az elsők között ítélte Neki a Kós Károly-díjat.
„Nyílt kártyákkal” című önéletírásának mindkét kötete fontos kordokumentum, s egyben részletes bemutatása annak, hogy az RMDSZ vezetőségének miképpen sikerült ismételten kihagynia azokat a történelmi lehetőségeket, amelyek közelebb vittek volna egy távlati fennmaradással és gyarapodással kecsegtető közösségi létkeret kialakításához.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége élő példaként tekint Király Károlyra, és jó egészséget, erőt és további hosszú életet kíván Neki 90. születésnapján!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöksége nevében,

Nagyvárad, 2020. november 4. 

Tőkés László
elnök
 

       

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA