A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar-Kanadai Kultúrközpont
Tajekoztato 4
Magyar Diaszpóra Tanács - 2014. május 5., hétfő 08:20

Tájékoztató 4 , 2014 április 27
A Magyar Helikon Társaság és a Magyar Ház-Kanadai Magyar Kultúrközpont rendezésében került sor „MA ÉS HOLNAP” című vezetőségi helyzetismertető építkezési tájékoztatójára. Az érdeklődéssel várt magyar nyelvű vetített képes tájékoztató beszámolt az új Magyar Ház felújítási munkáiról és a belsőtér tervezői elképzeléseiről. A kellemes és megnyerő környezetben az Edwards Gardens-ben (Toronto) került sor a tájékoztatóra. A stúdió I és II helysége várta a vendégeket.
Willerding István (a Magyar Helikon Társaság elnöke) megnyitó szavai után, Török Antal (a Kanadai Magyar Kultúrközpont közkapcsolatok igazgatója) üdvözölte és bemutatta a megjelent vendégeket dr.Király Ödön, Magyarország Gazdasági és Kereskedelmi Tanácsosát, dr.Kókai Tibor szerkezeti mérnököt, és Tóth Eszter a Corvina, Magyar Kanadai üzleti címtár szerkesztőjét és kiadóját.
A bemutatás után dr.Király Ödön üdvözölte a megjelenteket és jókívánságait fejezte ki a szervező társaságoknak. A vetítés első része után szünet következett, majd a második rész után a vendégek kérdéssorozatára válaszolt Koszó Mihály alelnök, dr.Kókai Tibor szerkezeti mérnök, és Bánhegyi Zoltán pénztáros.
Befejezésként Willerding István és Török Antal megköszönte a nagyszámú érdeklődők idejét és hozzászólásait.
A tájékoztató elérte az előre kitűzött célját, hogy minél szélesebb körben ismertessük a felújítási munkák részleteit. Reméljük, hogy a közös szervezés eredményeként más közösségek, társulatok is követik példánkat.
 
Üdvözlettel:
Török Antal
a közkapcsolatok igazgatója

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA