A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Választ küldött Ferenc pápa a felvidéki magyar katolikusoknak s áldását adta ránk
Külhoni civil szervezetek - 2021. május 18., kedd 09:05

Tavaly, a XXXI. Komáromi Imanap s az év folyamán megrendezett Imakilencedek kapcsán a Pázmaneum Társulás az elmúlt évekhez hasonlóan ismét Üdvözlő Nyilatkozatot fogalmazott meg Ferenc pápának, kérve áldását a felvidéki magyar katolikusokra és magyar főpásztor kinevezését részükre. Nem végeztünk ugyan széleskörű aláírásgyűjtést a veszélyhelyzet miatt, de az imanapokon résztvevők köréből néhány száz aláírás így is összegyűlt s az interneten is csatlakoztak kezdeményezésünkhöz.
Üdvözlő Nyilatkozatunkat az aláírásokkal elküldtük a Szentatyának.
Tettünk a csomagba néhány kiadványt is, amelyek a felvidéki magyar katolikusok életét mutatják be. Most visszajeleztek a Vatikánból, hogy eljutott hozzá és örömmel fogadta. Áldását küldte magyar közösségünk számára és kérte, támogassuk imáinkkal továbbra is szolgálatában.
2005-ban először s azóta több alkalommal is küldött a Pázmaneum Társulás hasonló nyilatkozatot Rómába. Az első alkalommal a mostanihoz hasonló válasz érkezett, a következő években ezt írásban nem kaptuk meg. Bízunk benne, hogy Ferenc pápa mostani válasza új reményt adhat a magyar főpásztorért és magyar papokért oly régen imádkozó felvidéki magyarok számára.
Tartsd meg Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!
Tarts meg Urunk, minket is, kereszténynek és magyarnak!
 
Dr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA