A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Baráti Közösség
Újra Együtt - A MBK 2O21 évi Itt-Ott Találkozója, Lake Hope , augusztus1.-8.
Magyar Diaszpóra Tanács - 2021. augusztus 13., péntek 06:05

Záróközlemény
a Magyar Baráti Közösség
2021. augusztus 1-8.között megtartott ITT-OTT Találkozójáról
Lake Hope állami park, Ohio
A Magyar Baráti Közösség 49., a Reménység Tavánál 46. ITT-OTT Találkozójára egyéves kényszerű szünet után került sor, s ezt az újrakezdést az Újra Együtt gondolat jegyében szerveztük meg. Tavalyi virtuális találkozónkon határoztuk el megtartását, amennyiben a járvány alakulása ezt biztonságosan lehetővé teszi. Erre mód nyílt és igény is volt, melyet 2021. májusi tanácsülésünkön mértünk fel, és így került sor megszervezésére.
Előkészületkor, s mindvégig nagy figyelmet fordítottunk a járványügyi biztonságra. Mint kiderült, felnőtt résztvevőink 100 %-os beoltottsággal bírtak. A park és környéke e szempontból is biztonságos volt, s a járulékos védelmi ajánlásokat-(a CDC javaslatának szellemében) mindenki tetszés szerint alkalmazhatta. Végülis találkozónknak 65 résztvevője volt, 11 gyermekkel. Résztvevőink az USA nyolc államából jöttek, s volt közöttük két olyan vendégünk- s előadónk- is, kik magyar közösségi diplomataként teljesítettek konzuli szolgálatot -Páva Zsolt Chicago-ból és B. Nagy Péter New York-ból. Ezúttal is velünk volt a Bocskai Rádió vezetője, Molnár Zsolt, ki segítette műsorainkat, interjúkat készített és ismerteti majd találkozónkat.
Programunk gazdag és átfogó lett. Élő előadásainkat három virtuális, előre felvett műsor gazdagította, melyeket csak így tarthattunk meg- ezek közé tartozott az istenszolgálat melyet Katócz Sára tartott, Lauer –Rice Andrea az amerikai magyar közösségek állapotáról angol nyelvű ismertetést tartott, míg Kiss Eszter a magyar irodalom nyelvi leleményeiből adott szórakoztató ízelítőt. Beszámolót hallottunk és láttunk a magyar építészeti örökség védelméről B. Nagy Péter részéről, míg Pécs városának irodalmi kisugárzásáról Páva Zsolt beszélt.
Az előadások között megemlítenénk a klimatológiai tárgyúakat- a mai globális felmelegedésről Minger Hajnal, s a négyszáz év előtti kis európai jégkorszakról Kovalszki Péter beszéltek. Az egészséges táplálkozás titkát Minger Hajnal, míg a lelki egészség megóvásának módozatait Bokor Erika ismertették. Három amerikai magyar életutat Ludányi András mutatott be. Megemlékeztünk és elbúcsúztunk idén elhunyt volt gondnokunkról, Bőjtös Lászlótól és többi eltávozott barátainktól. A jazz-ről Kovalszki Péter, míg a magyar könnyűzenéről Somogyi Balázs tartottak zenés bemutatást. Nagy sikert aratott a Fazekas-Balla család koncertje, s Somogyi Balázs nyújtott kostolót a magyar humorból. Volt könyvklubunk, filmvetítésünk, voltak tóparti beszélgetéseink és bábkészítő műhelyünk, és voltak angol nyelvű és gyermek programjaink is. Megtartottuk helyi tanácsülésünket és közgyűlésünket, melyen tisztújítással és jövő találkozónk tervezésével foglalkoztunk.
Kitűztük 2022-es ITT-OTT Találkozónk időpontját: erre 2O22. július 31.-augusztus 7. között kerül majd sor, az előzetes kabinfoglalások is megtörténtek.
Közleményünk nem lenne teljes, ha nem mondanánk itt köszönetet Megyeri Józsefnek és társainak a találkozó gyakorlati szervezéséért és lebonyolításáért.
Egy megható családi eseménynek is tanúi lehettünk. Megyeri Csilla tanácsosunknak kérte meg a kezét vőlegénye Daniel Johnson.
Találkozónk részleteivel, tapasztalataival és kiértékelésével későbbi tanácsülésünkön foglalkozunk majd, s részletes programunk a 2022-es Kalendáriumunkban, valamint honlapunkon is az érdeklődők rendelkezésére áll.
A Magyar Baráti Közösség a hét folyamán jövőbeli közösségi munkáját is megtervezte:
1.      Folytatni és megvalósítani kívánjuk közösségi építésünket, kommunikációs – és kiadói terveinket.
2.      Folytatni fogjuk a Magyar Nagykövetséggel és a főkonzulátusokkal való együttműködésünket. E vonatkozásban a magyar közösségi diplomaták, kiket most megismertünk az amerikai magyar diaszpóra közösségek számára igen hasznos és értékes segítséget jelentenek, munkájukat támogatni és igénybe venni kívánjuk!
3.      Továbbra is együttműködni kívánunk a többi amerikai magyar szervezettel, igy a Magyar Amerikai Koalícióval (HAC), s a többi központi, valamint helyi szervezettel az amerikai magyar élet védelmében. Ide tartozik a hatásos tájékoztatás és érdekképviseleti munka egyaránt.
4.      Folytatjuk részvételünket a diaszpóra mozgalomban, a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában és programjaiban, úgyszintén partneri tevékenységünket a Magyarország Barátai Alapítvány munkájában is.
5.      Változatlanul követjük a kárpátaljai magyarság, a többi magyar kisebbség és szórvány életét.  Részt kívánunk venni jogaik védelmében, segítésükben és érdekképviseletük támogatásában.
6.      A jövőben is, a többi amerikai magyar szervezettel együtt, kiállunk a magyar érdekek, a magyarság jó hírnevének védelmében.

 


 

MBK Tanács és Kovalszki Péter elnök (gondnok)                               2021. augusztus 9.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA