A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Újabb botrányos ügyészségi határozat Romániában
MÁÉRT - 2021. október 23., szombat 21:37

Mint ismeretes, az úzvölgyi (Hargita megye) katonatemetőben történt súlyos magyarellenes eseményeket követően az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt feljelentést tett az illetékes román ügyészségen rongálás, garázdaság, testi sértés és gyűlöletbeszéd miatt. A tavaly a feljelentésben szereplő vádak mindegyikét megalapozatlannak találta a nyomozóhatóság, majd a fellebbezést követően a bíróság visszaküldte az ügyet az illetékes ügyészséghez, hogy az további részletes vizsgálatot folytasson le. Az ügyészség által ezekben a napokban megküldött válaszból kiderül: az újabb vizsgálatok ellenére sem találtak bűncselekményre utaló nyomot, így ismételten ejtették az összes vádat.
Fontos ugyanakkor megjegyezni: a vizsgálat során kizárólag román tanúkat hallgattak meg, akik mind azt vallották, hogy az úzvölgyi temetőgyalázás alkalmával nem történt rendzavarás, noha ezt számos videófelvétel is cáfolja. Mi több, a román tanúk beszámolói szerint épp a magyar közösség jelenlévő képviselői viselkedtek úgy, hogy az erőszakos cselekedethez vezethetett volna, de úgymond a románok nem válaszoltak a provokációra.
Az ügyészség válaszából az is kiderül, hogy az RMDSZ vezette csíkszentmártoni önkormányzat – mint területileg illetékes – nem tett feljelentést a hősi magyar katonatemető kapujának megrongálása miatt, ezért az ügyészség a rongálásra vonatkozó vádat is ejtette, s mivel a Művelődési Minisztérium szerint a temető nem műemlék, ezért rongálás miatt kizárólag annak tulajdonosa tehetne feljelentést. Ugyanígy ejtette az ügyészség a testi sértésre vonatkozó vádakat is, arra hivatkozva, hogy ilyen feljelentés nem érkezett hozzájuk. Megalapozatlanoknak találták a garázdaság és közrend megzavarására vonatkozó vádakat is, mondván, csak hazafias dalok és a román himnusz hangzott el a helyszínen, noha az indoklás egy későbbi pontján beismerik, mégiscsak hallhatók voltak a jelenlévő magyaroknak szánt gyalázkodó rigmusok. Érdekesség továbbá, hogy az ügyészség – az első határozatától eltérően – már nem érvel azzal a megállapítással, mely szerint azért nem történt nemzetiség elleni uszítás az úzvölgyi temetőben, mert a magyar közösség nem számít nemzeti kisebbségnek, de ugyanakkor megjegyzik: csak az minősül gyűlöletbeszédnek, ami a nagy közönségnek szól, az úzvölgyi esetben azonban csak egy meghatározott számú csoport hallhatta a magyarellenes rigmusokat.
 Az ügyészség válaszára reagálva Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke elmondta: ez a mostani eset is jól bizonyítja azt a fajta kettős mércét, melyet a román igazságszolgáltatás alkalmaz a magyarság kárára. „Ebből a példából is jól kivehető az állampolitikává emelt romániai magyarellenesség. Számos videófelvétellel bizonyítottuk magunk is, hogy az úzvölgyi temetőnél nem csak hősi halottaink emlékét gyalázták meg, hanem botokkal, zászlórudakkal támadtak a magyarokra. Úgy tűnik, minden tény és bizonyíték ellenére az ügyészség az agresszorokat védi, s ez egyetlen dolgot bizonyít, mégpedig azt, hogy Románia nem jogállam” – mondta Csomortányi.
„Én ott voltam az úzvölgyi temető kapujában, amikor az odagyűjtött román tömeg ránk támadt és betört a temetőbe – tette hozzá Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az EMSZ társelnöke. – A saját szememmel láttam, amit a videófelvételek is igazolnak. Sajnálatos, hogy a román igazságszolgáltatás ilyen mértékben figyelmen kívül hagyja a valóságot, az európai és a romániai jogrendet semmibe véve, a terhelő bizonyítékok ellenére büntetlenül jóváhagyja a gyalázkodást. Az erdélyi magyar politikusok első számú felelőssége kell legyen megvédeni közösségünk tagjait és történelmi hagyatékunkat a fokozódó magyarellenességgel szemben”.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA