A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Évfordulós hálaadás Váradréten az ajándék orgonáért
MÁÉRT - 2021. november 24., szerda 13:11

A Nagyvárad-Réti Református Egyházközség régi álma teljesült tíz esztendővel ezelőtt: két év előkészítő munka után végre felavathatták a gyülekezet új orgonáját. A Hollandiából adományként kapott hangszer Váradra juttatását és felújítását adományokból sikerült megvalósítani. Az egyik fő támogató Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke, az Európai Parlament akkori alelnöke volt.
2011 júniusának egyik vasárnapján több százan gyűltek össze a réti templomban, az orgonaavató ünnepség alkalmából. A meghívottak sorában jelen volt a breedevorti (Hollandia) protestáns gyülekezet két képviselője, Henk és Diny Lenmes, valamint Tőkés László EP-alelnök is. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Hermán M. János egyházkerületi előadó-tanácsos, aki feleségével, Hannie Mosterttel együtt fontos szerepet játszott az orgona Nagyváradra kerülésének ügyében.
Az igehirdetés után Pálfi József lelkipásztor mondott köszönetet mind az adományozóknak, mind a támogatóknak a hathatós segítségért. A Szeghalmi Bálint neves építészmérnök által tervezett, népi szecessziós stílusban 1958 telére felépített istenházában az eredeti tervek szerint egy olyan orgona került volna, mely megmutatja a homlokzat rozettás ablakát. Fél évszázad után csak most vált lehetővé az eredeti tervek kivitelezése – hangzott el. A breedevortiak átnyújtották a lelkipásztornak az adományozó levelet, majd röviden bemutatták az impozáns hangszert is, amely addig a gyülekezet két temploma közül az egyikben szolgált, amelyiket azonban a hívek megfogyatkozása miatt felszámoltak. A továbbiakban egy rövid orgonakoncertre került sor, Zászkaliczky Tamás neves budapesti orgonaművész jóvoltából.
Tőkés László felszólalásában Szent Kristóf nagyságát emelte ki, aki életét adta a Krisztusért. A vértanú neve annyit tesz, mint Krisztus hordozónak lenni. Rámutatott arra, hogy az orgona egy áldott üzenethordozó eszköz, mely az evangélium és ezáltal Krisztus üzenetét közvetíti. „A kommunizmus idején lerombolták orgonáinkat, de íme, a bizonyíték arra, hogy a rombolás korszaka végleg lezárult. Elérkezett az építés időszaka” – jelentette ki. A püspök megemlékezett Kós Károlyék Kiáltó szó című röpiratáról, melynek tartalma ma, száz év múltán is érvényes, mondván: „Legyünk mi is kiáltó szavak!”
A réti orgona Nagyváradra érkezésének 10. évfordulójának megünneplésére most nyílik alkalom. 2021. november 28-án, advent első vasárnapjának délutánján, 5 órától emlékeznek meg az akkor történtekről: a 2011 elején megindult orgonaköltöztetésről, amikor is Bors László újtusnádi orgonaépítő mester és csapata szétbontotta és szakszerűen tárolva Nagyváradra szállította a kétmanuálos, 18 regiszteres orgonát. A hangszer konstrukciója megengedte, hogy beépítésekor „kettéválasszák” az orgonát, szabadon hagyva a középső kerek ablakot, és olyan orgonaszekrényt építsenek, ami tökéletesen illik a templom bútorzatához.
A jubileumi istentiszteleten közreműködik Józsa Domokos orgonista és a Nagyvárad-Réti Sztárai Mihály Énekkar Márkus Zoltán kántor-karnagy vezényletével.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA