A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Jézus szíve napja Darázson
MÁÉRT - 2022. június 30., csütörtök 13:26

A darázsi magyarok számára ünnep a Jézus szíve-templom napja, a mostanin az Eszék-Diakóvári Érsekség segédpüspöke is részt vett.
 
Fontos ünnep alkalmából gyűltek össze pénteken a darázsi magyarok. A Báni-hegy északi oldalán épült templomukat Jézus Szíve tiszteletére szentelték. A pünkösd utáni második vasárnapon, úrnapját követő pénteken (idén június 24-én) Isten emberré lett fiának a szívét, a megváltó isteni szeretet jelképét ünnepeljük. Ekkor helyi és környékbeli hívők szentmisére és búcsúra gyűlnek össze.
 
Felújított templom mint a keresztény közösség megmaradásának záloga
A darázsi Jézus Szíve-templom felújításra szorult, hiszen a hegyoldalról lezúduló esővíz a földet a templom hátsó falára „tapasztotta”, ami emiatt átázott, kívül-belül lepergett a vakolat.
- A magyar kormány támogatásával azonban sikerült kijavítani ezeket a sérüléseket, eltávolítottuk a földet az épület mögül, majd egy betonfalat építettünk a hordalék-felgyülemlés megelőzésére. Megoldottuk az esővíz-elvezetést és újravakoltuk a falakat. Rendbe hoztuk a padlásteret, és sor került a toronyba vezető lépcső felújítására is, és új redőnyöket kapott a templomtorony. Ezenkívül a belső falak festésére, valamint a templom környékének rendezésére is sor került – nyilatkozta lapunknak Kovács Ferenc, a HMDK és az Europa AP templomfelújítási projektjének a vezetője.
 
Az Eszéki-Diakóvári Érsekség segédpüspöke is részt vette az idei szertartáson
A pénteki szentmisére megtelt helyi és környékbeli katolikus hívekkel a felújított templom, és jelen volt az Eszék-Diakóvári Érsekség segédpüspöke, Ivan Ćurić is. A szertartáson részt vett Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke és Sipos Sándor, a Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese is.
- Köszönettel tartozunk a magyar kormánynak, hogy ezzel a nagylelkű támogatással lehetővé tette ennek a templomnak a felújítását, ami egy ilyen kis közösség számára fokozottan nagy jelentőséggel bír. Mindenkinek, akinek valamilyen kötődése van Darázshoz, így nekem is nagyon jó látni, hogy a keresztény magyar közösség számára minden feltétel biztosítva van ahhoz, hogy gyakorolhassák a vallásukat – mondta el beszédében Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke.
A darázsi magyarok számára Jézus szíve napja kiemelt ünnep. Szórványközösségről van szó, és minden évben méltóképpen emlékeznek meg róla.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA