A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Tanévnyitó konferencia
MÁÉRT - 2022. szeptember 8., csütörtök 15:39

„Együtt a horvátországi magyar oktatásért” címmel szervezett konferenciát a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) Kopácson. A tanácskozáson több mint félszáz pedagógus vett részt.
 
A horvátországi magyar oktatás jelene és jövője volt a témája a múlt csütörtökön megrendezett konferenciának, aminek a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központ adott otthon. A rendezvényre meghívást kapott minden, a kisebbségi magyar oktatásban dolgozó pedagógus. A téma iránti elkötelezettséget mutatja, hogy több mint félszáz pedagógus vett részt a szakmai tanácskozáson. A Fórum fontosnak tartotta, hogy egy olyan platformot teremtsen, ahol az oktatásban és az oktatásért dolgozók megvitathassák az aktuális kihívásokat, tapasztalatot cserélhessenek és közösen gondolkozhassanak.
 
Igény mutatkozik egy közös stratégia kidolgozására
A konferencia első előadója Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnöke, a horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi igazgatóságának a vezetője volt, aki országunk kisebbségi oktatásának az alapjait elemezte, valamint statisztikai adatokkal szolgált a diáklétszámok alakulásáról.
Jankovics Róbert parlamenti képviselő elmondta, hogy a politika az elmúlt 5-6 évben rendkívül nagy hangsúlyt helyezett az oktatás fejlesztésére, nemcsak az infrastrukturális részére (óvodák épülnek, az iskolákat fejlesztik stb.), hanem a támogatás is rendkívüli mértékben növekedett.
Varga Erna tanügyi tanácsos a pedagógusok továbbképzésének a fontosságáról beszélt, valamint beszámolt a lehetőségekről.
Ezt követően az iskolaigazgatók szólaltak fel, akik azontúl, hogy az aktuális helyzetet ismertették, egyetértettek abban, hogy a pedagógusok részéről fontos az összefogás, valamint a szülők megfelelő tájékoztatása az anyanyelvi oktatás előnyeiről.
Andócsi János, az eszéki HMOM Központ igazgatója kritikus hangnemben hívta fel az egybegyűltek figyelmét arra, hogy mindannyiunk közös érdeke és egyben felelőssége is, hogy minél több magyar tanuló válassza a magyar tannyelvű intézményeket.
A konferencia sikerét jelzi, hogy a résztvevők kifejezték egy közös oktatási stratégia kialakítása iránti igényüket.
- Nagyon jó és hasznos volt hallani az iskolaigazgatók beszámolóit, hiszen annak ellenére, hogy a Fórummal állandó jellegű kapcsolatban vannak, fontos, hogy az oktatási rendszerünket érintő kérdésekkel mindenki, aki annak szereplője, teljes mértékben tisztában legyen. A pozitív eredmények mellett természetesen a továbbra is fennálló kihívásokat vitattuk meg, ezek sarkalatos pontja, hogy meggyőzzük a szülőket arról, hogy a gyermekük számára a lehető legjobb döntés, ha a magyar oktatási intézményeinket választják – nyilatkozta lapunknak Csapó Nándor, a Fórum elnöke.
A konferenciát a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA