A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
2023. június 4.: Zászló és békeharang a Hősök terén
MÁÉRT - 2023. június 5., hétfő 10:59

A magyar zászló és címer előtt tisztelegtek azzal az 1848 méteres, nemzeti színű, két méter széles zászlóval, amelyet ötödik alkalommal vittek végig a budapesti Andrássy úton vasárnap, június 4-én az Operától a Hősök teréig, ahol élő kokárdát formáznak. A trianoni diktátum évfordulóján, a magyar összetartozás napján a nemzeti zászló kiegészült egy 400 méteres székely zászlóval is, amely a téren körbeölelte a kokárdát, képviselve a külhoni magyarokat. A Hősök tere felett a Szent Korona-ballon fogadta a zászlóvivőket.
Egy flashmobon a résztvevők, a trianoni diktátum aláírásának időpontjában, megszólaltatták az összetartozás békeharangjait a mobiltelefonjukon. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhatott, éljen magyarként bárhol a világban. Az idei trianoni harangok a béke megteremtéséért is szóltak, különös figyelemmel a békediktátum miatt Kárpátalján élő magyar nemzetrészre, akik az orosz–ukrán háborúban ontják vérüket. Az idei rendezvény védnöke Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt, akinek üzenetét az Opera előtt olvasták fel a gyülekezőknek, az eseményeket az közösségi médián élőben lehetett követni
A nemzet zászlaja felvonulást 2018 óta szervezi meg az ’56 Lángja Alapítvány. Az esemény első védnökei Balog Zoltán, az akkor emberierőforrás-miniszter és az azóta elhunyt 1956-os hős, halálraítélt Wittner Mária zászlóanya voltak.
Alább Tőkés László üzenete olvasható:

TISZTELGÉS A NEMZET ZÁSZLÓJA ELŐTT 
Azok, akik a mai napon az Andrássy úton végighordozzák a Nemzet 1848 méteres Zászlaját, az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban egyesülő nemzetünk olthatatlan szabadságvágyát hirdetik.
Azok, akik a mai napon a Hősök terén ebből a zászlóból nemzeti színű kokárdát fonnak, a hazájától elszakított székelység zászlajával övezve körül azt, darabokra szaggatott nemzetünk országhatárokon átívelő összetartozását hirdetik. 
Azok, akik a trianoni diktátum kényszerű aláírásának órájában telefonjaikat magasba emelve az összetartozás békeharangját megszólaltatják, eget ostromló közös imádságban fohászkodnak Istenünk szabadításáért.
Istennek választott népe hazája összeomlása láttán egykor ilyenképpen fohászkodott: „Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult.”
Isten kegyelme láttán megpróbáltatásokat szenvedő népe ugyanekkor szívbéli hálákat adott, mert: „Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért” (Zsolt 60,4-6).
A mai napon az isteni igazság eme zászlaját emeljük a magasba, hogy határtalan szeretetének közösségében egyesüljünk.
Urunk, Istenünk Krisztus zászlaja alatt sorakozunk fel, és szívünk mélyéből szólva, a Zsoltáros szavával arra kérünk: „Segíts jobboddal, és hallgass meg minket!” 
Nagyvárad, 2023. június 4. 
Tőkés László  

 


Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA