A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
„…máig tisztázatlan körülmények között”
MÁÉRT - 2024. március 8., péntek 15:49

Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke „A Mecénás Alapítvány, avagy a korrupció hosszúra nyúló árnyéka a nagyváradi Léda-házon” címmel adott ki közleményt Nagyváradon, alább olvasható:
Az utóbbi időben az RMDSZ érdekeltségi körébe tartozó szervezetek közkedvelt helyszínévé vált a tíz évvel ezelőtt Nagyvárad önkormányzatától megszerzett ún. Léda-ház – Ady Endre kultuszának nagyobb dicsőségére. Érdekes adalék a nevezetes ház, Stern Márton egykori villája újkori sorsához, hogy az idei román országos költségvetés nem kevesebb, mint 2,8 millió lejt, azaz mintegy 560 ezer eurót irányoz elő a felújítására, illetve bővítésére („Reabilitare, mansardare, dotare si amenajari exterioare la ’Casa Leda’, str. Republicii nr. 57 – Fundatia Leda Alapítvány”).
Mint ismeretes, éppen 22 esztendeje annak, hogy az első Orbán-kormány 320 millió forint, azaz 1,1 milliónyi euró támogatást ítélt meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület pályázatára, amely egy kulturális és turisztikai centrum létrehozását irányozta elő Ady Endre szülőfalujában, Érmindszenten. Az időközben hatalomra jutott Medgyessy-kormány azonban a pénzt elmulasztotta átutalni a pályázónak, hanem az – máig tisztázatlan körülmények között – a bihari RMDSZ-nomenklatúra pártalapítványához került, amelyből amaz egy gyűlés- és báltermet húzott fel a nagyváradi városi strand mellett. A hírhedt Mecénás-alapítvány alapító tagjai közül mindmáig életben vagy éppenséggel magas politikai funkcióban vannak még Kiss Sándor, Lakatos Péter, Biró Rozália és Szabó Ödön. Nevezettek a fellengzősen „Ady Endre Kulturális Centrumnak” elkeresztelt hodályt végül is 2014-ben átjátszották az önkormányzatnak, cserébe a Léda-házért. Az ingatlantranzakció során végképp bebizonyosodott, hogy az ominózus centrumba beleölt 1,1 millió euró túlnyomó részének kézen-közön lába kelt, hiszen az érte kapott Léda-ház felbecsült értéke alig 280 ezer euróra rúg. A mai napig nem lehet tudni, hogy az eltűnt 7-800 ezer eurónyi összegnek mi lett a sorsa. A budapesti Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2011 januárjában készült vizsgálati jelentése mindenesetre sommásan megállapítja, hogy a nagyváradi projekt ügyében nem történt elszámolás.
Az idei román költségvetési támogatással zárul a kör a Léda-ház körül. Feltűnő párhuzam, hogy a magyar adófizetőknek 1,1 millió eurójába kerülő házra a romániai adófizetők pénzéből 560 ezer eurónyi összeget kíván elkölteni az RMDSZ, vagyis mintegy kétszeresét az épület 280 ezer euróra felbecsült értékének. Úgy tűnik, hogy a Funda?ia Leda Alapítvány egy hajóban evez dicstelen elődjével, a Mecénás Alapítvánnyal.
Ideje volna az elszámolásnak és a tisztulásnak!

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA