A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Tíz éve találkoznak a Daróc nevű települések
MÁÉRT - 2019. augusztus 1., csütörtök 11:25

A kezdeményező település, a magyarországi Tibolddaróc adott otthont a Kárpát-medencei Darócok találkozójának, az összejöveteleket 2012 óta tartják meg rendszeresen a Daróc elő- vagy utótaggal rendelkező települések képviselői.
 
Tíz évvel ezelőtt egy lelkes tibolddaróci csapat elindult, hogy felkutassa a Kárpát-medence összes Daróc nevű települését. A csapat hosszú utat járt be, melynek során sok-sok ismeretség, barátság kötődött, és amelynek az eredménye egy Kárpát-medencei szintű tájékozottság lett.
A Kárpát-medencei Darócok első találkozóját a kezdeményező Tibolddaróc település 2009-ben szervezte meg, majd pár év kihagyás után 2012-ben az akkor 800 éves fennállását ünneplő drávaszögi Várdarócon tartották meg a rendezvényt. Azóta rendszeresen találkoznak egymással a daróciak, minden vendéglátó település tartalmas programmal készül, a találkozókat pedig kopjafaavatással koronázzák meg.
A Daróc települések Eger közelében, a Bükk lábánál fekvő Tibolddarócon tartott találkozóján többek között felavatták a kopjafás emlékművet, amely a háromnapos programmal együtt méltóképen reprezentálta az elszakított országrészeken maradt testvértelepülések egységre törekvéseit, s a határokon átívelő egymás iránti szeretet és tisztelet erejét. A találkozó mottója: „Amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk…” Ezt a vezérmotívumot vésték az emlékmű hátoldalára is.
A rendezvényen a fő hangsúly ismét az ismerkedésen, a kapcsolatépítésen volt, kötetlen beszélgetések révén tovább ápolták a korábbi találkozókon kialakult személyes, baráti kapcsolataikat.
- Elismeréssel és köszönettel tartozunk annak a lelkes tibolddaróci csapatnak, amely néhány éve elindult, hogy „felkutassa” a Kárpát-medence összes Daróc nevű települését, amelyből aztán egy határokon átívelő, összetartozást jelképező testvértelepülési kapcsolat alakult ki – mondta Micheli Zsolt, a várdaróci küldöttség vezetője.
Ezúttal is elégedetten zárták az eseményt azzal a reménnyel, hogy jövőre a felvidéki Panyidarócon ismét találkoznak. Várdaróc pedig 2021-ben ad otthont az eseménynek.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA