A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Halványul a kollektív emlékezet
MÁÉRT - 2019. december 6., péntek 14:33

A mi forradalmunk – Elmesélt történelem, Temesvár ’89 címmel rendeztek egy jubileumi megemlékező konferenciát 2019. december 5-én a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen a harminc évvel ezelőtti történelmi, sorsfordító események felidézésével. A Magyarország kolozsvári főkonzulátusa támogatásával megszervezett egyetemi emléknap két részből állt: délelőtt az „oral history” műfajában hangzottak el élménybeszámolók, visszaemlékezések, reflexiók az 1989-ben történtekről, délután pedig kerekasztal-beszélgetésre kerítettek sort, mindvégig a felsőoktatási intézet dísztermében. A mindenki számára nyitottá tett rendezvényen a meghívottakon kívül diákok, oktatók és érdeklődők vettek részt, köztük több javakorabeli ember is, akik megérték az előző rendszert és annak bukását is.
Az Egyetemisták egyetemistáknak című reggeli panel megnyitásakor Pálfi József rektor köszöntötte a plénumon a résztvevőket, bevezetésként ő maga osztva meg a hallgatókkal – akik már szinte mindannyian 1989 után születtek –, hogy kolozsvári teológusként miként élte meg a harminc évvel ezelőtti rendszerváltozást. Gellén Kitti és Kovács Zoltán egyetemi hallgatók kérdéseire válaszolva Pásztor Rita, a PKE adjunktusa és Szilágyi Zsolt, a Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriuma tagja egykori temesvári egyetemistákként vallottak arról, hogyan érték meg és élték át a decemberi népfelkeléshez, megtorláshoz és forradalomhoz vezető heteket-hónapokat.
A Tőkés után szabadon című panelben a rektor és a kurátor kérdéseire válaszoló „koronatanú”, maga Tőkés László emlékezett vissza azokra az évekre és történésekre, amelyek őt a népnyúzó kommunista rezsim és az azt kiszolgáló egyházi vezetés egyik legfőbb kritikusává, opponensévé, az 1989-es rendszerváltozás elindítójává avattak. Nem törekedett erre, de a hallgatás falának repesztgetése folyamán a szabadságra vágyók szolidaritása adott neki impulzusokat és erőt ahhoz, hogy kitartson, saját és családja biztonságát is kockáztatva. Egykori temesvári református lelkipásztorként ma is hálás azoknak a presbitereknek és híveknek, akik annak idején segítségére és védelmére keltek a szolgálatban és az ellenállásban. Akkor is, amikor december 17-én hajnalban erőszakkal léptek föl a Tőkés család ellen azok a karhatalmisták, akiket a kilakoltatásukra és deportálásukra rendeltek.
A délutáni kerekasztal-beszélgetést Székedi Levente, a PKE adjunktusa moderálta, aki mellett ezúttal a Sapientia-egyetem két oktatója, Bodó Barna és Bakk Miklós, valamint Ötvös István, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense foglalt helyet. A „hazaiakat” a Pro Universitate Partium Alapítvány két vezetője, Tőkés László elnök és Tolnay István alelnök, egykori temesvári presbiter képviselte. Sorra és egymást váltva osztották meg a romániai forradalommal és a kelet-közép-európai rendszerváltással kapcsolatos élményeiket és gondolataikat a számottevő hallgatósággal, nem minden tragikumot nélkülözve.
Néhány ideológiai, politológiai, terminológiai megközelítéssel is szolgáltak a professzorok, több ellenmondásos szempontot is felvillantottak, de a konklúziót maga Tőkés László fogalmazta meg frappánsan: mi akkor nem az ideológián és a geopolitikán gondolkodtunk, hanem a szabadságon! Eközben Tolnay István figyelmeztetett: három évtized múltán már mindent meg kell magyarázni a fiatalabb nemzedéknek, hiszen sok mindenről nem hallottak, nem tanultak, bizonyos dolgokba bele sem tudják élni magukat. Ráadásul a felnőttek kollektív emlékezete is egyre halványul. Ezt a püspök európai képviselői tapasztalatai alapján azzal toldotta meg, hogy „a nyugatiak mai napig nem tudják, hogy mi volt itt, és ezt így általánosítva el lehet mondani”.
Körbejárták, hogy a miért éppen Temesváron robbant ki a népfölkelés, milyen visszhangjai voltak Magyarországon, ki milyen kockázatokat vállalt a Ceausescu-rezsim végnapjaiban, és azt is, hogy hol tart most az 1989-ben elindult változások sora. Miközben elégtétellel állapították meg, hogy nagyszerű eredményként lehet tekinteni magára a Partiumi Keresztény Egyetemre is – hiszen ennek a dísztermében egykor a kommunista párt agymosó, lélekölő kurzusait tartották –, azt egybehangzóan állították az asztalnál helyet foglalók, hogy a romániai magyarság helyzete egyáltalán nem rózsás: sem az ország demokratizálása nem teljesedett ki, sem közösségünk jogbiztonsága nem szavatolt. Arra a felvetésre, hogy a temesvári történések forradalomnak tekinthetők-e, Tőkés László például azt mondta: „Népfelkelés robbant ki Temesváron, forradalom lett belőle. De még mindig nincs befejezve.” A jelen lévő fiatalokhoz fordulva tette hozzá: „Rátok vár a feladat, hogy befejezzétek!” – majd helytállásra, kitartásra, itthon maradásra és folyamatos önképzésre biztatta őket.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA