A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Újabb falumonográfia Lábadi Károlytól
MÁÉRT - 2020. február 6., csütörtök 11:22

Dr. Lábadi Károly bécsi, budapesti és horvátországi levéltári kutatásokat végzett, hogy   megrajzolhassa Bellye történeti freskóját. A szerző legújabb falumonográfiáját tavaly év végén jelentette meg a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásával.
 
Lábadi Károly a Bácskaságból került a Drávaszögbe, amely választott szülőföldje lett. Számos kötetben dolgozta föl a táj néprajzát, történelmét és művelődéstörténetét. Településtörténeti monográfiáiban mindenkor igyekezett a népélet mélységébe is leásni, szinte már minden magyar településünk könyvét megírta, feldolgozta többek között Laskó, Kopács, Várdaróc, Sepse, Batina (Kiskőszeg) múltját is.
Tavaly év végén hagyta el a nyomdát a Bellye történetét bemutató kötet.
Bellye könyve
Bellyét a ma ismert legrégibb oklevél Kopács határleírásában említi 1212-ben villa Billie névalakban. Már a rómaiak korában fontos út vezetett rajta keresztül, a hadak errefelé vonultak, és itt keltek át a Dráva folyón és annak mocsarain is. A gazdag latin kultúra számos régészeti leletet hagyott az utókorra. Bár hadiút mellett feküdt, a település is elpusztult, lakossága folyamatosan ragaszkodott hozzá, és újjáépítette. A reformáció idején több fiatal bellyei eljutott Európa nevezetes egyetemeire. Bellye azután kezdte élni virágkorát, hogy Savoyai Jenő herceg hadi érdemeiért megkapta a települést a környező falvakkal. A 27 alsó-baranyai község a hosszú török uralom után, a 18. század elején a hódoltsági területen kialakult jelentős birtoktesttel rendelkező uradalomként szerepel, melynek Bellye lett a központja. Itt épült fel Savoyai egyik kastélya is.
A szerző bécsi, budapesti és horvátországi levéltári kutatásai alapján rajzolja meg a település történeti freskóját. Kitér varázslatos természeti környezetének bemutatására, hagyományaira, szellemi értékeire, felekezeteire, nevezetes, európai hírű szülötteire. Páratlanul értékes, eddig ismeretlen dokumentumok, mint például a katolikus templom tervrajza, vagy a kastély 18. századból származó alaprajza és számos egyéb illusztráció, dokumentum tárja fel Bellye históriáját. A településről ez az első monográfia. Lábadi Károlynak minden könyve kimeríthetetlen kincsesbányája az emlékekben és hagyományokban gazdag vidékünknek. Neki köszönhető, hogy a Drávaszög és magyarsága a népélet, a művelődés- és egyháztörténet tekintetében a Kárpát-medence egyik legjobban feltárt kistája lett. Tudományos tevékenysége nemcsak a horvátországi magyarság számára fontos mérföldkő, hanem a vidék Kárpát-medencei megismertetésében is űrt töltött ki. Hatalmas értéket tett le a horvátországi és az egyetemes magyarság szellemi asztalára, amelyért számos elismerést, díjat kapott. Két évvel ezelőtt a horvátországi magyarságért végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a HMDK Ács Gedeon Életműdíjban részesítette.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA