A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Elmaradt a kommunizmus pere – Borbély Ernő volt politikai fogoly interjúkötetének bemutatója Budapesten
MÁÉRT - 2020. február 26., szerda 15:11

A kommunizmus áldozatainak emléknapján – február 25-én – mutatták be Budapesten Borbély Ernő Az enyedi politikai főiskola. Politikai foglyok a 80-as évek Romániájában című művének magyar és román nyelvű kiadását. A bemutatón, amelyen a meghívottak a szerzőről is megemlékeztek, részt vett Szőcs Géza költő, Borbély Ernő egykori barátja, Németh Zsolt parlamenti képviselő, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, valamint Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
Az Országos Széchényi Könyvtárban tartott eseményen a megjelenteket Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke köszöntötte, aki elmondta, hogy bár a magyar kiadás már 2013-ban megjelent, a mostani bemutató apropóját az adja, hogy a román kiadás csak nemrég látott napvilágot. A bukaresti Kommunizmus Bűntetteit Vizsgáló és a Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet szerkesztésében megjelent román nyelvű kötetre több évet kellett várni. A hiánypótlónak számító kordokumentum-gyűjtemény jelentősen hozzájárul a 80-as évek romániai kommunizmusának megismeréséhez, melyről még mindig kevés érdemi kutatás jelent meg – mondta Sándor Krisztina az est házigazdájaként. Borbély Ernőt 1982-ben tartóztatták le államellenes összeesküvés vádjával, és így került a nagyenyedi börtönbe, ahol több politikai fogoly társával együtt volt 1987-ig. A kötet 23 interjút tartalmaz, melyeket Borbély Ernő már a rendszerváltás után, 2000 és 2009 között készített egykori rabtársaival. A megszólaltatottak háromnegyede román nemzetiségű.
Elsőként Szőcs Géza költő idézte fel Borbély Ernő alakját, kiemelve, hogy a közelmúlt ismeretéhez elengedhetetlen könyvről van szó, mely a hétköznapi börtönélet körülményeinek feltárása mellett egy lélektani látószöget is megjelenít az egyéni, személyes sorsok bemutatásával. Szőcs Géza Borbély Ernőt erdélyi magyar Szolzsenyicinként említve hasonlította össze művét – mely a nagyenyedi börtön politikai foglyainak életét tárja fel – a Gulágon történtek bemutatásával. Borbély és börtöntársai nem váltak világhírűvé, nem született irodalmi mű az ellenállás évei után sem róluk, sem általuk, de az ő ellenállásuk is hozzájárult a múlt rendszer széthullásához. Még mindig kevés mű született erről az időszakról, továbbra is hiányosak az ismereteink erről a korról – különösen a fiatalabb nemzedékeknek, ezért jelentős kordokumentumnak számít Borbély Ernő munkája.
Németh Zsolt 2011-ben már Borbély Ernő betegágya mellett adta át neki a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. Beszédében ismertette Borbély Ernő rendszerváltás utáni politikai tevékenységét, aki ezt követően visszatért Magyarországról Csíkszeredába, és a kilencvenes évek elején parlamenti képviselő volt, majd évekig az RMDSZ területi szervezetének elnöke és megyei önkormányzati képviselő. Németh Zsolt kiemelte az özvegy, Borbély Tünde szerepét a két kötet kiadásában, aki ezzel a szerző végakaratát teljesítette be. Rendszeres előadója volt a Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek és Diáktábornak, és nagy kitartással készítette el volt börtöntársaival az interjúkat, hogy minél előbb és hitelesebben feltárhassák a kommunizmus bűntetteit. Sajnos neki és sorstársainak is azt kellett megtapasztalniuk, hogy az egykori politikai tisztek és a régi nomenklatúra átmentették a rendszerváltás utánra is a hatalmukat. Máig elmaradt a kommunizmus pere Kelet-Európában – jelentette ki Németh Zsolt, és ennek hiánya jelenleg is érződik a térség társadalmaiban.
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán tisztelgett emlékük előtt. A rendszerváltást megelőző nyolcvanas évek hangulatáról szólva a némaság és tehetetlenség kényszerében élő társadalmat idézte fel. Borbély Ernő és társai börtönben szenvedtek a diktatúra idején, de nem kevés volt azok száma sem, akik ugyan szabadlábon, de életüket kockáztatva és a Securitate által megfélemlítve szervezték az ellenállást. Kiemelte Szőcs Géza és az általa szerkesztett Ellenpontok szamizdat szerepét. Borbély Ernő 2008-ban kilépett az RMDSZ-ből, azt nyilatkozva, hogy a megalkuvásnak is van határa – emelte ki a püspök, megjegyezve, hogy ő is egyfajta magányos harcosként folytatta tevékenységét. Nem arra tért haza, amire számított, hisz az ország az újfajta kommunista rezsim foglya maradt, azokkal találta szemben magát, akik ellen harcolt – fogalmazta meg Tőkés László, utalva a Vladimir Tismaneanu által készített jelentésben foglalt megállapításokra. Hozzá hasonlóan Borbély Ernőnek is meg kellett tapasztalnia, hogy a rendszerváltás után a régi politikai uralom gazdasági hatalommá alakult át, és az egykori ellenállók számára nem jár méltó erkölcsi kártérítés.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében folytatódik a román nyelvű kiadás bemutatója, amelyet legközelebb március 10-én Bukarestben szerveznek meg, a Kommunizmus Bűntetteit Vizsgáló és a Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézettel közösen – közölte az EMNT sajtóirodája.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA