A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Uniós projekt: Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között
MÁÉRT - 2020. október 22., csütörtök 11:47

A nemzeti kisebbségek szerepe kulcsfontosságú az országok közti kapcsolatok ápolásában és egymás kultúrájának megismerésében. Ezen kapcsolatok mélyítését tűzte ki céljául az a határon átnyúló európai uniós projekt is, melynek kedden volt a nyitókonferenciája Eszéken. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK), Pécs város horvát önkormányzatának, Eszék-Baranya megye turisztikai közösségének, valamint a pécsi Zsolnay Kulturális Negyednek a közös projektjéről van szó.
 
Az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ adott otthont a „Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között “elnevezésű európai uniós projekt nyitó konferenciájának. A projekt célja a két ország közti együttműködés erősítése egymás nemzeti kisebbségeinek a bevonásával. A kezdeményezés ötletgazdái és kivitelezői a HMDK, Pécs város horvát önkormányzata, Eszék-Baranya megye Turisztikai Közössége, valamint a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed.
Az elkövetkező 16 hónapban az elnyert támogatásnak köszönhetően több horvátországi magyar, illetve magyarországi horvát rendezvény valósulhat meg, illetve a nem nemzetiségi programok népszerűsítésére is sor kerül a határ mindkét oldalán, ezzel is ösztönözve a határon átnyúló mobilitást. A projekt által érintett rendezvények közé tartozik például a Kopácsi Halásznapok, a laskói Paprikafesztivál, valamint a pécsi Kolbászfesztivál. A konferencián több, a kisebbségekkel is kapcsolatos előadás is elhangzott, és a résztvevőknek lehetőségük volt kerekasztal-beszélgetés keretében is megvitatni az aktuális kihívásokat.
- Úgy gondolom, hogy minden olyan kezdeményezés nagyon fontos, amelyből a nemzeti kisebbségek profitálhatnak. A HMDK éppen ezért örömmel vesz részt ebben a projektben, hiszen számos olyan rendezvényünk van, amely beleillik az elképzelésbe. Külön öröm számomra magyarországi horvát partnereink részvétele, mivel hasonló a helyzetünk, azonosak a problémáink, így bizonyára sokat tudunk majd tanulni egymástól – nyilatkozta Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, aki a rendezvény keretei között létrejött kerekasztal-beszélgetésen beszámolt szervezetük munkájáról és jövőbeli céljairól.
A nyitó konferencián többek között részt vett Fuzik János, Magyarország eszéki főkonzulja, Goran Ivanović Lac parlamenti képviselő, valamint Radomir Čvarković, Eszék-Baranya megye zsupánhelyettese is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA