A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
A kisvárdai Tőkés László Alapítvány közleménye
MÁÉRT - 2023. február 28., kedd 17:24

Lengyel Szabolcs, a kisvárdai székhelyű Tőkés László Alapítvány Kuratóriumának elnöke az alábbi közleményt juttatta el a nyilvánossághoz: 
 
„A Felvidék ez esztendőben kétszer is nagyon-nagyon megszorongatta a Kárpát-medencében élő, egymásra is figyelő magyarok szívét: előbb a mindig történelmi hazában, nem csak földrajzi Kárpát-medencében gondolkodó, érte-értünk érvelő korszakos hazavédelmező, Duray Miklós elmenetelével. Majd Koncsol László, a szavakból honteremtő, templomépítő költő és irodalmár távozásával. Két történelmi mértékű, értékű magyar ment el közülünk.” Dr. Békefy Lajosnak, a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma egykori irodalmi szekciója elnökének szavaival azonosulva szomorú szívvel veszünk búcsút tőlük mi is: a kisvárdai székhelyű Tőkés László Alapítvány kuratóriumának tagjai. Alapítványunk két kitüntetett tagját veszítettük el. Duray Miklós 1996-ban, Koncsol László 2009-ben vette át az 1989 szeptemberében létrehozott Tőkés László Alapítvány kitüntetését, amellyel többek között a magyar nemzet érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységet ismerjük el.
Duray Miklós az alapítvány emlékkönyvébe a következőket írta: „Meglepetéssel kaptam a hírt, hogy a kisvárdai Tőkés László Alapítvány egyéni díját nekem adományozzák. Nekem ez a díj nagy megtiszteltetés. Minden elismerés segíti az embert. A külvilág így jelzi, hogy az addigi tevékenységemet elismeri és a jövőben is számít rám. Ez sok erőt ad, felszabadít energiákat, amiről talán azt sem tudom, hogy léteznek bennem.”
Koncsol László a 2009. évi díjátadás után a következőket mondta: „Amikor kaptam a telefont, lebénultam. Miért? Miért ez a kitüntető figyelem, amikor semmi rendkívülit nem tettem. Térdemet az is megrogyasztotta, hogy a díj névadóját az 1980–90-es évek egyik eurázsiai kulcsemberének tekintettem. Számomra egyértelmű volt, hogy Reagan elnökkel, Lech Walesával és II. János Pállal töri halált megvető bátorsággal, Istenbe vetett bizalommal a hallgatás falát.  A díj megrendített. Úgy érzem, hogy az őseim nyúltak utánam: Gyulaháza, Szabolcsbáka, Kisvárda, Tiszahát… Remélem, sőt hiszem, kapcsolatunk, amennyiben az Úr megtart e földön, nem ért véget. A többi díjazottat is szeretettel köszöntöm a klubunkban. Mindent köszönök mindenkinek, az Úr bő áldását kívánom mindnyájunk életére és szolgálatára.”
Őszinte részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak és a Felvidék magyarságának.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA