A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Baráti Közösség
" Gyökereinkből sarjad a jövőnk" A Magyar Baráti Közösség 2O15-ös Itt-Ott találkozójára augusztus 15.-22.között kerül sor az Ohio Lake Hope Állami Parkban.
Magyar Diaszpóra Tanács - 2015. július 21., kedd 23:08

Idei Itt-Ott Találkozónk a negyvenedik az itt, a Lake Hope-n megtartottak  sorában. Közel két emberöltőnyi időn át  gyűltünk itt össze minden év augusztusában .Már ezért a szép kerek számért is indokolt a számvetés- a hátratekintés a kezdetekhez és a jövő fürkészése is. A kezdeteket a 1972.-es Hereford-i első találkozó jelentette, melyen az MBK közösségi megalapítása és az éves heti találkozók terve megszületett, innen  a ” Hereford II. “ beszélgetésünk melyre hetünkön sor kerül .
 De visszamenni hagyományainkhoz, hiedelmeinkhez fontos népünk-nemzetünk, kultúránk vonatkozásában is, s erről is szó esik majd hetünk során. E kettős számvetés szándéka adta idei találkozónk vezérgondolatát- mely a “ Gyökereinkből sarjad a jövőnk’ .
E héten is sok kedves vendégünk lesz, és sok érdekes és szórakoztató műsor igérkezik a résztvevők számára . Erdélyből Keszeg Vilmos tanár úr lesz velünk, mig Orosz Ildikó tanárnő Kárpátaljáról az ottani magyarság állapotáról tájékoztat minket. A teljesség igénye nélkül emliteném a New York-i magyar főkonzulátus munkatársait- dr. Király Zsuzsannát, dr. Szakács Imrét és  Sass Viktóriát, kik az ünnepélyes állampolgári avatást s a társuló konzuli szolgáltatásokat nyújtják majd nekünk.Közöttünk lesz Romsics Gergely, a New York-I Balassi Intézet vezetője, ki két műsorunk megszervezését is lehetővé tette. Magyarországi vendégeink között említeném még Turek Miklós színművészt, Turcsány Péter írót és nejét, Szutor Ágnest- a Kráter Műhely vezetőit.Szép számban jelennek meg a felvidéki cserkészek és kárpátmedencei csrekésztisztek is, hozzájuk társulnak a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndijasai , és Tamásy Éva evangélikus lelkésznő nyújt istenszolgálatot. Lesz muzsika-melyről a Gyanta Együttes gondoskodik, ifj. Magyar Kálmánnal az élen,lesz tóparti piknik, kirándulás,lesznek ifjúsági –és gyermekműsorok, angol nyelvű előadások, ahogyan eddig.
Persze közben az MBK tanácsa és közgyűlése is végzi majd a dolgát-ügyeink számbavételét, anyagi helyzetünk áttekintését, tisztújitásunkat.
Mozgalmas esztendőt hagytunk magunk mögött- elkészült új honlapunk és folyik feltöltése , pályázati jelentéseinket leadtuk, s az idén, erre a találkozóra is kaptunk támogatást a The Hungary Initiatives Foundation-től.Köszönjük ezt az alapítványnak, a magyar államnak, mely létrehozta. Kalendáriumunk mellett többen szerzőként résztvettünk a Korunk(Kolozsvár) folyóirat idei 3. számának összehoztában, mely a magyar- s ezen belül az amerikai magyar- diaszpórát veszi számba.Nem hanyagoltuk el szolidaritási-támogató tevékenységünket sem-legyen szó akár magyar diákok ösztöndíjairól, a kárpátaljai magyarságról, vajdasági testvérközösségünkről, vagy szükségbe jutott jutott társainkról.S idén is résztveszünk a Magyar Diaszpóra Tanács programjaiban-  ennek ékes bizonyitéka a KCsP ösztönijasok jelenléte is.
Az érdeklődők honlapunkon tájékozódhatnak részletes műsorunkról, a részvétel gyakorlati tudnivalóiról.Minden kedves barátunkat szeretettel várjuk!
MBK Tanács , Kovalszki Péter elnök

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA