A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Baráti Közösség
Közlemény a Magyar Baráti Közösség 2015 augusztus 15.-22. között megtartott Itt-Ott találkozójáról
Magyar Diaszpóra Tanács - 2015. augusztus 24., hétfő 06:25

Közlemény
a Magyar Baráti Közösség 2015 augusztus 15.-22. között megtartott Itt-Ott találkozójáról
Lake Hope ,OH
 
 A Magyar Baráti Közösség 44. (s a Lake Hope partján 4O.) Itt-Ott találkozójára az idén  126 résztvevő gyűjt össze az Ohio állambeli  Reménység Tavánál.  Az idén is az ünnepi állampolgári avatással indult  a találkozó- a New York-i Magyar Főkonzulátus  muunkatársai előtt újabb amerikai magyarok tették le a magyar  állampolgársági   esküt. 
Kovalszki Péter, az MBK gondnoka köszöntötte az egybegyűlteket,ismertette a közösség elmúlt évét , így  beszélt a a Magyar  Diaszpóra Tanácsban és az azt követő konzultációkon való részvételről , programjaihoz való csatlakozásáról, és körvonalazta a hét előadásait,tervezett tevékenységeit.  A hét vezérfonalát a "Gyökereinkből Sarjad a Jövőnk" gondolata adta- mely alkalmat nyújtott a  közösségünk, s a magyar népi kultúra múltjának, és jövőbeni perspektiváinak vázlatos áttekintésére  is . Orosz Ildikó Beregszászról a kárpátaljai magyarság helyzetéről tartott vetitett előadást.
A találkozón az amerikai,kanadai, magyarországi,erdélyi,felvidéki,kárpátaljai és vajdasági  résztvevők mellett  Kőrösi Csoma Sándor Program 7  internje a Jubi Tábor 12 felvidéki cserkésze és 6   kárpátmedencei cserkészvezető is résztvett, kik beszámoltak életükről, a Jubi Tábor eseményeiről, bemutatták   a KCsP   programot, tevékenységüket az USA-beli magyar közösségekben, és az MBK fiatalságával együtt változatos irodalmi, zenés-és táncműsorokkal szórakoztatták az egybegyülteket.
A hét folyamán eljött közénk dr Szemerkényi Réka , Magyarország USA-beli nagykövete is, a New York-i Magyar Főkonzulátus munkatársai a találkozó során  az állampolgárság egyszerűsített megszerzésével kapcsolatos eljárásokkal álltak az érdeklődők,résztvevők rendelkezésére .Keszeg Vilmos előadásai mellett Turek Miklós  három Versszinház előadása,a Gyanta Együttes gazdag zenei műsora ,a fiatalok és gyerrmekek fellépései  szórakoztatták a jelenlevőket. Az Itt-Ott  hagyományos tevékenységei-a Szt.István napi megemlékezés, a gyermekfoglalkoztatás, piknik, tábortűzek és kirándulások sem maradtak el , s az augusztus 22.-ei búcsúzás sikeres, emlékezetes hetet zárt, Velünk voltak a Cleveland-i Bocskai Rádió munkatársai is, ki a szociális média használatával kapcsolatos tudnivalókat ismertették, és gazdagon illusztálták a hét eseményeit rádió-és video interjúikkal, beszámolóikkal, melyek a Duna World adásaiban is megjelentek.
Találkozónk a The Hungary Initiatives Foundation részleges támogatásával került megrendezésre..
A Magyar Baráti Közösség a hét folyamán jövőbeni közösségi munkáját is megtervezte , igy  az alábbiakat :
-         Folytatni és megvalósítani kivánjuk közösségépitésünket, kommunnikációs- és kiadói terveinket.
-         Folytatni  fogjuk a Washington-i Magyar Nagykövetséggel, a New York-I Magyar Főkonzulátussal való konzultációinkat , együttműködésünket a magyar állampolgárság megszerzésének támogatása  , és a megszerzett állampolgári jogok  minél teljesebb gyakorlása érdekében- ez hagyományos magyarságszolgálatunknak fontos új eleme.
-         Továbbra is együttműködünk az amerikai magyar szervezetekkel  az amerikai magyar élet és  magyar érdekek védelmében  –ebbe a hatásos lobbizás és tájékoztatás egyaránt beletartoznak.Ez utóbbi végett résztveszünk a Külhoni Magyar Sajtószolgálat munkájában is.
-         Továbbra is résztveszünk a diaszpóramozgalomban, a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában, programjaiban , annak kiteljesítésében - negyvenéves ténykedésünk és tapasztalataink szerint.
-         Folytatjuk a KCSP-programban való részvételünket. Tapasztalataink alapján a jól kiválogatott, felkészitett, elkötelezett magyar fiatalok jelenléte, részvétele közösségeink életében máris sokat nyújtott egymás jobb megismerése, tevékenységeink javitása végett. Véleményünk szerint e program folytatása, a benne rejlő lehetőségek minél teljesebb feltérképezése és felhasználása-  hosszabb távon igen sokat lendithet a  diaszpóra magyarságának életén, a magyar-magyar párbeszéd és együttműködés, az együvétartozás gyakorlatának fejlesztésén.
-         Változatlanul követjük  a kárpátaljai  magyarság ,valamint a többi szórvány életét, részt kivánunk venni jogaik  védelmében,érdekképviseletük,autonómiájuk támogatásában.
-         A jövőben is, együtt a többi amerikai magyar szervezetekkel együtt(HAC,HHRF) határozottak kiállunk a magyar érdekek , a magyarság jó  hírnevének védelmében.
MBK Tanács, Kovalszki Péter elnök(gondnok)
Lake Hope, 2015 augusztus 22.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA