A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Alapítvány
Megkezdődött a jelentkezés az "In Between?" című oktatási projektre
Külhoni civil szervezetek - 2015. december 10., csütörtök 12:17

Az „In Between? Lokális történelmek nyomában Európa határvidékein” elnevezésű projekt az európai fiatalokat arra buzdítja, hogy a XX. század történelmét az események átélőivel folytatott beszélgetéseken keresztül ismerjék meg. A jelentkezés határideje 2016. február 5.
 
A jelentős magyar kisebbséggel rendelkező Erdély és Dél-Szlovákia, az Ukrajna és Románia között elterülő Bukovina, valamint a lengyel–német határ mentén húzódó Lubusföld lesznek az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata új projektjének első helyszínei.
 
A projekt keretében néhány fős, fiatalokból álló csoportok indulnak útnak Európa legérdekesebb határvidéki régióiba, hogy a helyiekkel való találkozások során rendszerezzék a családi archívumokat és rögzítsék a visszaemlékezéseket.
 
A tanulmányi kirándulás megkezdése előtt a kiválasztott jelentkezők avatott szakemberek vezetésével a legújabb kori történelemről, az oral historyról, a kulturális antropológiáról és a digitalizálásról szóló műhelyfoglalkozásokon vesznek részt Varsóban. A fiatalok megismerkednek az interjúkészítés, valamint az emléktárgyak és dokumentumok digitalizálásának titkaival, illetve ismereteket szereznek a meglátogatandó régiók történelméről és egyéni sajátosságairól is. Ezt követően a projekt résztvevői ötfős csoportokra osztva határvidéki településekre látogatnak el, ahol hét napot fognak eltölteni. 
 
Miközben helyi, személyes történeteket keresnek, a fiatalok a gyakorlatban is megismerkednek a múlt kutatásának és dokumentálásának eszközeivel, módszereivel. Fotókon, beszkennelt anyagokon, hang- és videofelvételeken gyűjtik a fényképeket, leveleket, dokumentumokat és a mindennapi életről tanúskodó más emlékeket. Az összegyűjtött dokumentációs anyag lesz a témája a projektet összegző konferenciának is, amelyre 2016 decemberében, szintén Varsóban kerül sor kulturális antropológusok, történészek és oral historyval foglalkozó kutatók részvételével.
 
A szervezők húsz olyan 18-25 éves fiatalt keresnek, akik szívesen kipróbálnák magukat az emlékezet kutatásának területén. A projektre a http://inbetween.enrs.eu/application/ címen elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, melyet legkésőbb 2016. február 5-ig kell visszaküldeni. A jelentkezések elbírálásakor elsősorban a jelentkezők motivációját, nyitottságát és együttműködési készségüket veszik figyelembe. A projektben való részvétel – leszámítva a Varsóba utazás és a biztosítás költségeit – díjmentes. A részvétel feltétele az angol nyelv ismerete.

   
További  információ és jelentkezési lap: http://enrs.eu/inbetween
 Jelentkezési határidő: 2016.02.05.  
 
Szervező: Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata
A projekt regionális partnerei: a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem, Jurij Fedkovics Csernyivci Nemzeti Egyetem, Zielona Górai Egyetem 

A projekt helyi partnerei: Lubusföld Múzeuma, Marta Wiecka Alapítvány
--------------------------------------------    
Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ENRS) egy olyan nemzetközi vállalkozás, melynek célja a XX. századi Európa történelmének kutatása, dokumentálása, népszerűsítése, valamint az arra való emlékeztetés, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra. A Hálózat tagja Magyarország, Lengyelország, Németország, Szlovákia és Románia, megfigyelői státusszal rendelkezik Ausztria, Csehország és Albánia.
További információ: http://enrs.eu/, illetve https://www.facebook.com/enrs.eu.
Sajtóinformáció:
Danyi Gábor, e-mail: gabor.danyi@enrs.eu, tel.: +48 22 521 05 86
 
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában az „Európa a polgárokért” program keretein belül valósul meg.

3 csatolt kép
In Between - banner 2In Between - banner 1In Between - térkép
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA