A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Magyar püspökért imádkoztak a hívek Komáromban
Külhoni civil szervezetek - 2016. április 20., szerda 21:08

Kitartóan imádkoztak a hívek magyar püspökért Komáromban a XXVII. Komáromi Imanapon április 17-án a Szent András plébániatemplomban. A felvidéki magyar katolikusok egyik legnagyobb imatalálkozóján ismét megtelt a Szent András plébániatemplom és több mint 30 lelkipásztor koncelebrált az érsekkel.
A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében Jó Pásztor vasárnapján került sor a XXVII. Komáromi Imanapra. Az Imanapon magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak papok és hívek, immár 27. éve rendületlenül.
Az imanapon a szervezők elindították a Regnum Marianum Imakilencedet is, amelynek keretében a keresztény magyarságért és Európáért imádkoznak majd kilenc helyszínen.
Több felvidéki egyházközségből érkeztek papok és hívek, hogy közösen kérjék az Urat, küldjön munkásokat szőlőjébe. Szentségimádással kezdődött a lelki program, amelyet Lépes Lóránt atya, a Mária Rádió felvidéki igazgatója vezetett. Jézus Krisztus szenvedését felelevenítve a templomból a Klapka téren keresztül zajlott a keresztút az imanapi feszülettel Farkas Zsolt szőgyéni lelkiatya vezetésével. Hagyományosan ilyenkor a keresztet felváltva viszik a lelkiatyák az egyes stációk között. A szentmisét a Nóna előzte meg, amelyet Stubendek László vezetett.
ThDr. Karaffa János esperes-plébános, a Pázmaneum elnöke üdvözölte a szentmise előtt a templomban megjelent világi vezetőket és a híveket, a zarándokokat. Beszédében kiemelte az imanap fontosságát, annak üzenetét és szólt a Széchenyi-emlékévről is. Elmondta, hogy a tavalyi perselypénzt a Római ministránszarándoklatra fordították, az ideit pedig a Krakkói Világifjúsági Találkozóra fordítják majd. A szentmisén részt vett Dr. Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, Csáky Pál EP képviselő, Szigeti László az MKP OT elnöke, a Keresztény Platform elnökségi és a Vitézi Rend tagjai is.
Az ünnepi szentmisét Mons. Orosch János nagyszombati érsek mutatta be, két püspöki helynök és több mint 30 lelkiatya koncelebrálásával. Elek László komáromi esperes-plébános üdvözölte az érseket a komáromi egyházközség nevében.
Az érsek atya szentbeszédében szólt a felvidéki magyar papság és a hívek helyzetéről is, de olyan témákat is érintett, mint az igazságos teherviselés, a munka értéke és becsülete, a kizsákmányolás.
„Ma az Egyházban elvárjuk, hogy tisztelettel beszéljenek rólunk, felnőtt és felvilágosult kereszténynek tekintsenek minket, és nagykorú krisztushívőként bánjanak velünk. Vitathatatlan, hogy a történelem folyamán sok hanyag pásztorral és haszonleső béressel is találkozhattunk. Ezek a pásztorok nem nagyon törődtek a rájuk bízottak sorsával. Rájuk is vonatkoztathatjuk Ezekiel próféta szavait: „Ti pásztorok! – ezt mondja az Úr, az Isten… A tejet felhasználtátok eledelül, a gyapjút ruházatul, a kövér állatokat levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem gyámolítottátok, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. Mert távol maradtatok a nyájtól és mégis hatalmaskodtatok fölöttük.” /Ez 34,2-4/. A mai evangéliumban azonban nem erről van szó. Mert a most elhangzott részlet Jézust állítja elénk, álmaink legtökéletesebb pásztorát. Az ilyen Jó Pásztor után napjaink felvilágosult és nagykorúvá lett embere is vágyakozik! Jézus, a jó pásztor. Ő bátran megvédi övéit még a farkasok és a rablók veszélyes támadásaival szemben is. Nem kíméli életét és állandóan kockára teszi azt érettünk. Életét is kész feláldozni értünk. A Jó Pásztor kiváló tulajdonságait nemcsak az egyházi személyeknek kell megvalósítaniuk, hanem minden megkeresztelt embernek. A munkatársaknak, a hitvestársaknak, a szülőknek és nevelőknek, a munkaadóknak és vezetőknek, a polgármestereknek és polgároknak, az újságíróknak és politikusoknak egyaránt. Kölcsönösen egymás jó pásztoraivá kell válniuk.” – fogalmazott szentbeszédében a nagyszombati érsek.
A szentmise egyetemes könyörgéseit kispapok, világi személyek, magyar képviselők, cserkészek, diákok olvasták fel. Az áldozati adományokat a Marianum növendékei vitték az érsek atya elé.
Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke köszönte meg Orosch János érseknek, hogy bemutatta a szentmisét és buzdította a jelenlevő papokat és híveket, hogy a Jó pásztor élete nyomán ők is tanúságot tegyenek Krisztusról.
Az ünnepi szentmise a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult, majd a templomajtóban a hívek átvehették az imanapi emléklapot és a Jópásztor Hírlevél legújabb számát.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA