A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Alapítvány
1956. Összefüggések – Hatások – Emlékezet
Külhoni civil szervezetek - 2016. május 19., csütörtök 13:46

2016. május 24-én, a Magyar Tudományos Akadémián, a 20. század történetével foglalkozó európai intézetek kétszáz képviselőjének részvételével kezdetét veszi az V. Európa Emlékezete Szimpózium, amelyet idén az 1956-os magyar forradalom emlékének szenteltek.

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata által minden évben megrendezésre kerülő Európa Emlékezete Szimpózium gondolata abból a meggyőződésből született, hogy szükség van az elmúlt évszázad történelméről szóló párbeszédre, amely egyaránt figyelembe veszi a különböző elbeszéléseket, érzékenységeket, történelmi tapasztalatokat és már létező értelmezéseket. A szimpóziumok alkalmával a szervezők arra bátorítják a résztvevőket, hogy vitassák meg, létre lehet-e hozni a történelem „közös európai emlékezetét”. A Szimpózium célja, hogy elősegítse és elmélyítse a 20. század történetének kutatásával és oktatásával foglalkozó intézmények és szervezetek közötti együttműködést.
 
A szervezők a Szimpózium idei témáját az 1956-os magyarországi forradalomnak szentelik. A tragikus események után hatvan évvel a forradalom kitörésének és lezajlásának körülményei, illetve annak hosszú távú következményei egyaránt áttekintésre kerülnek. A magyarországi események az egész keleti blokk történelmére jelentős hatást gyakoroltak, s ösztönözték a szovjet megszállás alatt önrendelkezésükért és szabadságukért küzdő országok mozgalmait. 1956 előrevetítette a vasfüggöny 1989-es leomlását, öröksége pedig máig tetten érhető a kortárs európai és azon túli emlékezetben.   

A fenti témákat felölelő konferenciára a szervezők egyaránt várják a történészeket, valamint a 20. század történelmével és emlékezetével foglalkozó múzeumok, intézetek, oktatási és tudományos központok, alapítványok és szervezetek képviselőit. Az idei pódiumbeszélgetéseken részt vesz többek között prof. Mark Kramer, a Harvard Egyetem hidegháborús kutatásokkal foglalkozó programjának igazgatója, prof. Rainer M. János, az Országos Széchenyi Könyvtárhoz tartozó 1956-os Intézet – Oral History Archívum vezetője, valamint prof. Andrzej Nowak, a Jagelló Egyetem Kelet-Európai Történelem Tanszékének vezetője.
 
A háromnapos Szimpózium során a résztvevők nem csupán előadásokon, pódiumbeszélgetéseken, valamint műhelyfoglalkozásokon vesznek részt, de olyan emlékhelyeket is meglátogathatnak, mint a Terror Háza Múzeum, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a „Kisfogház” és a rákoskeresztúri temetőben található 301-es parcella – amely az 1956-os forradalom hőseinek szimbolikus emlékhelye.
 
A részletes programot, a regisztrációs lapot, valamint további információt az alábbi honlapon talál:
http://www.europeanremembrance.enrs.eu/edition2016/about

A helyek száma korlátozott.   

Az „Európa Emlékezete” Szimpózium-sorozat 2012 szeptemberében vette kezdetét Gdańskban. Az ezt követő alkalmaknak Berlin, Prága és Bécs adott otthont. 

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ESzEH) egy nemzetközi vállalkozás, amelynek célja a 20. századi Európa emlékezetének megőrzése, történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra. A Hálózat tagjai: Németország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia. Megfigyelői státusszal rendelkezik Albánia, Ausztria, Csehország és Lettország.

Szervezők:
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata
Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
 
Partnerek:
Európai „Szolidaritás” Központ
A SED-diktatúrát Feldolgozó Szövetségi Alapítvány


Sajtóinformáció:
Jadwiga Olech-Kostka
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata
Tel. +48 22 891 25 00

e-mail: jadwiga.olech@enrs.eu

1 csatolt kép
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA