A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Külföldi Magyar Cserkészszövetség
120 vezetővel gyarapodott a KMCSSZ az idei központi vezetőképző táborok után
Nemzeti jelentőségű intézmények - 2016. szeptember 6., kedd 18:23

2016. augusztus 4. és 14. között folytak le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi vezetőképző táborai a Sík Sándor Cserkészparkban, mely Buffalótól kb. 2 órányira fekszik délkeleti irányban.
 
Szövetségünk ebben az évben jobban kiemelte a szolgálat témáját a tábor alatt kiegészítvén a sok gazdag vezetéssel foglalkozó előadást.  A közös „nagytábortűz” témájaként „A cserkész ahol tud segít” ígéretet használtuk, ami egész tömören magába foglalta több cserkésztörvénynek a lényegét – a kötelességteljesítést, a segítőkészséget, a takarékosságot és nem utolsó sorban a felelősséget Istennel, hazánkkal, embertársainkkal és a magyarsággal szemben. 
 
Nyolc önálló táborban 352 résztvevő dolgozott a tíznapos vezetőképző tábor alatt. A 14-16 éves jelöltek kiképzésének középpontjában a kis csoportok, azaz őrsök vezetése, a 17-21 éves jelöltekében a nagyobb csoportok, azaz rajok koordinálása állt. A 22+ éves jelöltek a cserkészcsapatok vezetésének titkait sajátították el. A táboron résztvettek cserkészek Angliából, Argentínából, Ausztráliából, Ausztriából, Brazíliából, Kanadából, Németországból, USA-ból és Venezuelából. De ezen kívül érkeztek cserkészek Magyarországról és Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról és Vajdaságból is. Egy napra meglepetésként meglátogatta a tábort Böjte Csaba ferences testvér, hogy  a diaszpórában működő magyar cserkészet életébe betekintést nyerjen.
 
A táborokat nemcsak a számos előadás és gyakorlat tette érdekessé, hanem a 24 órás portyák és kirándulások is. A táboron résztvevő “minta” kiscserkészek és cserkészek lehetőséget adtak rá, hogy a cserkészvezető-jelöltek valós helyzetben kipróbálják az újonnan tanult vezetői fogásokat.             
 
A táborzáráson a vezetőképző vezetőtiszt nagy örömmel és büszkeséggel üdvözölte az újonnan végzett 32 őrsvezetőt, 27 kiscserkész-őrsvezetőt, 12 kiscserkész-segédtisztet, 38 cserkész-segédtisztet és 12 cserkésztisztet.  Számukra a kihívás most a sok tanultat átültetni a KMCSSZ 4 világrészen, 13 országban működő 68 csapatának életébe.
 
Szövetségünk fennmaradásának és erősségének egyik titka a sikeres vezetőképzésünk – hálásak vagyunk minden cserkészvezető munkájáért, aki vezetőképzésünk megalapozásához, megerősítéséhez és mindennapi működéséhez hozzájárult!  Teleki Pál szavaival élve, “A vezetés elsősorban példa”.  Ez mindannyiunk kötelessége, hogy vezetőképzésünk és cserkészetünk erős maradjon.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA