A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
Svédországi magyarok szimpátiatüntetése a székely autonómiáért
Magyar Diaszpóra Tanács - 2013. október 28., hétfő 20:57

2013. október 27-én a Székelyek Nagy Menetelésével egy időben a svédországi magyarok szimpátiatüntetést szerveztek, mellyel a székelyek autonómiatörekvéseit kívánják támogatni, valamint Románia regionalizációja ellen lépnek fel, mely Székelyföld feldarabolását eredményezné. A tüntetést a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége szervezésében két helyszínen tartották meg. Stockholmban a román nagykövetség épülete elott, valamint a Halmstadi Barátság Magyar Egyesület rendezésében a halmstadi városháza elott. Halmstadban negyven, Stockholmban pedig, ahol a követség egy dolgozójának egy petíciót is átnyújtottak, kilencven résztvevő volt jelen.


Nyilatkozat a romániai regionalizáció és a székely autonómia ügyében
A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) aggodalommal figyeli a romániai regionalizációval kapcsolatos híreket. A nyilvánosságra került tervek alapján egyértelműnek látszik, hogy a román kormány törekvése a tömbmagyar székelyföldi terület más régiókba történő beolvasztása, illetve feldarabolása.
A mai Románia területén található Székelyföld már a magyarok honfoglalása és államalapítása óta a magyar nemzetiségű székelyek által lakott terület. Az itt élő székelység őshonos nemzetiség, hasonlóan például a németországi dán kisebbséghez. A Románia részéről 1920 óta tartó homogenizációs kísérletek, a Nicolae Ceausescu-féle kommunista diktatúra megpróbáltatásai és az 1989-es rendszerváltás után sem szűnt meg a magyar kisebbség diszkriminálása. Ennek ellenére Erdély 19 százalékban, Székelyföld három megyéje pedig több mint 66 százalékban még ma is magyar nemzetiségű.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Európa regionalizációja című, 1811/2007-es ajánlása világosan fogalmaz: a legtöbb tagállamban léteznek erős identitással rendelkező közösségek, amelyek követeléseinek biztosítása érdekében a külön régió és a megfelelő szintű önkormányzatiság létrehozása jó és követendő út. A tervezett romániai régióátszervezés ezzel szemben láthatóan nincs tekintettel az etnikai, kulturális és földrajzi viszonyokra. Az átalakítás célja más módszerekkel, de nyilvánvalóan ugyanaz, mint ami a magyarellenes kommunista diktatúrának volt: a székelység identitásának megsemmisítése, erőszakos beolvasztása a többségi társadalomba.
Meggyőződésünk, hogy a jövőbeli Európát csak azonos jogokkal rendelkező népek, nemzetek alkothatják, amelyek mindannyian lehetőséget kaphatnak érdekeik érvényesítésére, az önrendelkezés biztosítására. A megoldás rövid távon Székelyföld önálló régióként való meghatározásában, hosszú távon pedig autonómiájában van.
A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) hällebergai közgyűlésén határozatba foglalta, hogy szolidáris a romániai régióátszervezés ellen és a székely autonómia mellett tüntetőkkel. Arra kérjük Önökön keresztül az Európai Uniót és a közösségek Európáját, hogy ne hagyja magára Európa legnagyobb nemzeti kisebbségét jogos követeléseinek kivívásában.

4 csatolt kép
Stockholmi tüntetésStockholmi tüntetésStockholmi tüntetésStockholmi tüntetés
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA