A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pro Civis Polgári Társulás
A Pro Civis panaszai a kormányhivatalhoz
Nemzeti jelentőségű intézmények - 2016. október 10., hétfő 20:44

117 beadvánnyal fordul a szlovák kormányhivatalhoz a Pro Civis polgári társulás. A panaszok a kisebbségi nyelvhasználati törvény be nem tartásának eseteit kérik számon a hivatalon. A polgári társulás munkatársai ezúttal a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat ignoranciáját panaszolták be, amely nem tartja fontosnak, hogy a közterületeken álló trafóállomásain, elosztóállomásain, villanyoszlopain és egyéb villamosenergetikai berendezésein feltüntesse a kisebbség anyanyelvén is az emberi életre, egészségre és biztonságra veszélyes figyelmeztető táblák szövegeit. Teszi ezt annak ellenére, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény 4. §-ának 6. bekezdése kötelezi erre. Minthogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény ilyen mértékű arrogáns ignorálására nem számítottak, fotódokumentációt készítettek a kötelességszegésről. A társulás munkatársai 36 községet jártak be a Dunaszerdahelyi járásban és arra a megállapításra jutottak, hogy az összes dokumentált berendezés esetében hiányoznak a magyar feliratok!
A Pro Civis már 2013-ban is 34 beadvánnyal fordult a kormányhivatalhoz, amelyek a magyarok által lakott települések közelében levő töltőállomások (benzinkutak) emberi életre, egészségre és a biztonságra veszélyes helyzetekre figyelmeztető feliratain hiányzó magyar szövegre hívta fel a figyelmet. A hivatalnak egy évig tartott a helyzet orvoslása, de végül kötelezte az üzemeltetőt a jogorvoslatra. A polgári társulás munkatársai fontosnak tartják megjegyezni, hogy a kormányhivatal feladata nem az lenne, hogy különféle kutatások és elemzések által igyekezzen kimutatni, hogyan tartja be Szlovákia a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, hanem azon kellene fáradoznia, hogy az ország nemzetiségeinek megelégedésére valóban betartsa és betartassa a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit és a vonatkozó törvény előírásait.

2 csatolt kép
Dunaszerdahelyi villanytelepHiányzó magyar felirat Légen
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA