A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Téka Alapítvány
MEZŐSÉGI MAGYARISKOLA
Nemzeti jelentőségű intézmények - 2013. augusztus 5., hétfő 11:08

Az erdélyi Mezőség magyarsága a történelem során sokat szenvedett, viszont jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség nagyon keveset kapott vissza.
Ezt a mulasztást igyekszenek pótolni az itt működő civil szervezetek. A szamosújvári Téka Alapítvány és a válaszúti Kallós Alapítvány 20 éve végzi ezt a munkát. Jól működő művelődési központokat, mezőségi szórványkollégiumokat tartanak fenn. Ezek a szórványintézmények csak akkor tudják maradéktalanul betölteni szerepüket, ha létrejön mellettük egy önálló, a magyar közösség adminisztrációjában lévő mezőségi szórvány iskolaközpont. Szakmai konszenzus alakult ki abban, hogy a szórványoktatás megszervezésének egyik legeredményesebb módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése.
A Mezőségi Magyar Oktatási Központot Szamosújváron építi a Téka Alapítvány. Az  oktatási intézmény tervezett célcsoportja 650 óvodás és tanuló.
 Az intézmény létrehozásával befejezhetjük a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését úgy, hogy egyetlen magyar osztály vagy iskola sem szűnik meg a régióban.
A munkát 2010 október 9-én kezdtük el. A magyar kormány  Nemzeti Jelentőségű Intézményként kezeli a mezőségi szórványoktatási programot és folyamatos támogatást biztosit. A szamosújvári önkormányzat pozitívan viszonyult a projekthez, és 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 8 000 m2 belvárosi telket . A román kormány a szórványoktatásba való beruházást nem támogatja, viszont az új oktatási intézmény létrehozása után az iskolát a helyi önkormányzat, vagyis a román állam fogja fenntartani. 
 
  A Bethlen Alap támogatásának  köszönhetően idén augusztusban újra folytathatjuk a munkálatokat.
A projekt társaadalmi és anyagi támogatottságához az általunk elinditott „Téglajegy program” is hozzájárul.Erről információ kérhető a Téka Alapítvány székhelyén: Szamosújvár, 405300 Mihai Viteazul utca 39 szám, Kolozs megye vagy; ; tel. 0264243198; 0723575099, 0723575124
A téglajegyek címletei:
§              Egyszerű téglajegy - 10 RON, 1000 FT., 5 EURÓ;
§              Bronz téglajegy – 50 RON, 5000 HUF, 15 EURÓ;
§              Ezüst téglajegy – 100 RON, 10 000 HUF, 25 EURÓ;
§              Arany téglajegy – 1000 RON, 100 000 HUF, 250 EURÓ;
Számlavezető pénzintézmény: Fundatia Culturala Téka
BRD – GHERLA; 405300 Gherla, str. Clujului 7/A, Jud. Cluj
Swift kód: BRDEROBU
Számlaszám:  RO90BRDE130SV07017121300 – RON
RO13BRDE130SV06399801300 – EUR
RO45BRDE130SV39908781300 – HUF
A szamosújvári beruházás egy nagyon fontos, programközpontú, konkrét finalitást biztosító célzott fejlesztés.  Erdély történelmi régiói közül csak Mezőség nem rendelkezik egy olyan oktatási központtal, amely a térség szellemi központjává, katalizátorává fejlődne. Befejezése időszerű, mivel a szórványban élő magyarság számára minden, önálló intézmények nélkül eltelt év visszafordíthatatlan veszteségeket okoz.
 
Fodor Emőke

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA