A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RMDSZ-állásfoglalás a Római Katolikus Teológiai Líceum kapcsán
MÁÉRT - 2017. március 21., kedd 20:35

A mai, Maros megyei prefektusi hivatalban zajló, a marosvásárhelyi katolikus líceum helyzetének megoldása érdekében összehívott megbeszélésen világossá vált, hogy a következő iskolai évre vonatkozó iskolahálózat elfogadása kapcsán a helyi tanácsnak csak azt követően van hatásköre határozatot elfogadni, ha a polgármesteri hivatal elküldi a hálózati javaslatot, azt pedig a tanfelügyelőség jóváhagyja. Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója adminisztratív szempontból minden lehetséges lépést megtett mostanáig, egyrészt ez év februárjában, majd múlt héten tanácshatározat-kezdeményezést nyújtott be a marosvásárhelyi iskolahálózatot illetően.
Úgy véljük: annak ellenére, hogy sokadik alkalommal is sor került egy hasonló találkozóra, még mindig egy oda-vissza meccs zajlik a hivatal és a tanfelügyelőség között. Az érvényben lévő 5777-es miniszteri rendelet alapján egyértelmű, hogy abban az esetben, ha a helyi önkormányzat nem fogad el új hálózatot, úgy a legutóbb elfogadott határozatot kellene figyelembe vennie a tanfelügyelőségnek – amiben a marosvásárhelyi katolikus líceum is szerepel.
A mai beszélgetésen a prefektusi hivatal is nyilvánvalóvá tette, hogy amennyiben nem fogadnak el újabb javaslatot, a 33/2015-ös határozatot kell alapul venni. Ehhez képest a tanfelügyelőség azt várja el a helyi önkormányzattól, hogy egy olyan határozatot vagy átiratot fogalmazzanak meg, amely tisztázza a katolikus iskola jogi helyzetét.
Véleményünk szerint sem a tanfelügyelőségnek, sem a hivatalnak, sem a DNA-nak nem hatásköre megállapítani, hogy az iskola jogszerűen működik-e vagy sem. Ebben a kérdésben csakis az igazságszolgáltatás dönthet. Mindaddig, amíg a bíróság nem érvényteleníti azokat a dokumentumokat, amelyek alapján ma is működik az iskola, addig az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell az iskola folytonosságát.
Az RMDSZ rugalmas és együttműködik mind az önkormányzattal, mind a tanfelügyelőséggel a helyzet megoldása érdekében. Számunkra a legfontosabb a katolikus iskolába járó diákok érdekeinek a védelme, azaz, hogy a jelenlegi tanévet zavartalanul be tudják fejezni, illetve a következő iskolai évben se maradjanak ki az oktatási rendszerből.
A mai megbeszélésen az RMDSZ álláspontját Péter Ferenc, a Szövetség Maros Megyei Szervezetének elnöke, valamint Csíki Zsolt és Peti András helyi tanácsos képviselte.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA