A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Milliós befektetések, fejlesztések
MÁÉRT - 2017. március 27., hétfő 15:01

Többmillió kúnás beruházások valósulnak meg a horvátországi magyarság számára fontos egyesületekben, intézményekben 2017-ben. A horvát kormány anyagi támogatásával a hétvégén két magyar egyesület a működéséhez szükséges saját helyiségekhez jutott.

A horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság nemrég Zágrábban elfogadott jegyzőkönyve is rögzítette: a két kormány határozott és komoly lépéseket kíván tenni a két országban élő nemzeti kisebbségek helyzetének a javítása érdekében. Ennek több, szemmel is látható nyoma van; infrastrukturális fejlesztés van például folyamatban a laskói általános iskolában (tornaterem), Pécsen pedig horvát színház épül. A múlt hétvégén újabb előrelépés történt: a horvát állami költségvetésből nyújtott támogatásból saját székházhoz jutott a HMDK sepsei alapszervezete és a Laskói Ifjúsági Egyesület.
Ahogy megtudtuk, ez csak a kezdet. Az ügyben Jankovics Róbertet, a horvátországi magyarság parlamenti képviselőjét is megkerestük.
- Mint ahogy korábban ígértem, munkánknak gyors és látható eredményei vannak. A két székház megoldja két fontos magyar településen tevékenykedő magyar egyesületünk problémáját. Valóban megható volt az egyesületi tagok arcán látni az örömkönnyeket, amikor több év után először végre átléphették a saját tulajdonú székházuk küszöbét. De ezzel még közel sem fejeződtek be a befektetések, fejlesztések. Ezeket a székházakat falvaink ékességévé fogjuk tenni a legrövidebb időn belül, hozzájárulva ezzel az ott élő magyarok közérzetének a  javításához is. Sürgősen orvosolni kell továbbá a HMDK pélmonostori alapszervezete és a Magyar Katolikus Nőegylet székházproblémáját is. Bízom benne, hogy ezt is még ebben a hónapban megoldjuk. Az év folyamán nagy összegű, többmilliós befektetéseket tervezünk a horvátországi magyarság számára fontos infrastruktúrákba zágrábi és budapesti állami forrásokból.  Így különböző felújításokat tervezünk Szentlászlón, Kórógyon, Dályhegyen, Vukováron és Bellyén, valamint az említett új székházak tatarozására is sor kerül Pélmonostoron, Sepsén, Čakovciban és Laskón. Továbbá kisebb befektetéseket tervezünk még Kiskőszegen, Dárdán, Várdarócon és Vörösmarton is. Ez egy valóban új irányvonal lesz a horvátországi magyarság számára. Mindenki, aki dolgozni szeretne közösségünkért, megkapja erre a valós és vissza nem térő alkalmat. Azoknak a közösségeknek a képviselőit, amelyek esetleg kimaradtak a felsorolásból, arra kérem, hogy minél előbb és minél jobb tervekkel jelentkezzenek, és meg fogjuk találni a módját, hogy minden idők legnagyobb anyagi támogatását biztosítsuk közösségünknek a magyar és a horvát kormánytól egyaránt - nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA