A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Az Európai Parlament többsége még mindig migránsbarát
MÁÉRT - 2017. április 5., szerda 15:39

Az Európai Parlament tegnap este tartotta meg a menekült- és migránsáramlatok kérdéséről, az Európai Külügyi Szolgálat ebben játszott szerepéről szóló jelentés vitáját, melynek raportőrei Elena Valenciano szocialista és Agustín Díaz de Mera néppárti spanyol képviselők.
A kezdettől fogva problematikus, az egész kontinensünket megosztó migráció ügyében kedvező fejleménynek tekinthető az Európai Unió megalakulásának 60. évfordulója alkalmából kibocsátott római nyilatkozat, melyben a tagállamok állam- és kormányfői az Unió egysége és az együttműködés folytatása mellett álltak ki, és kinyilvánították azon szándékukat, hogy korunk példátlan kihívásai közepette a migrációs válsággal szemben is felveszik a küzdelmet. Ezzel kapcsolatban elégtétellel állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök, hogy „a magyar javaslatok közül több is visszaköszön a szövegben”.
Parlamenti felszólalásában Tőkés László erdélyi képviselő maga is méltatta a római dokumentumot, s ahhoz hasonlóan az Európai Néppárt múlt heti, máltai kongresszusán elfogadott állásfoglalást is komoly előrelépésként értékelte az illegális migrációval szembeni harc tekintetében. Magyarországgal, illetve a visegrádi országokkal összhangban elsődleges feladatnak ítélte, hogy „Európát minden áron megvédjük az illegális bevándorlók inváziójától”. Ennek megfelelően ugyanakkor a már korábban előirányzott közös európai biztonsági és védelmi politika (Common Security and Defence Policy) kialakítását sürgette.
Mindamellett, hogy a vaskos jelentés – példának okáért – Európa külső határainak a fokozott védelmét, valamint az embercsempészek és az emberkereskedők elleni határozott fellépést is előírja, egészében véve azonban a kezdettől fogva hangoztatott brüsszeli migránsbarát politikai narratívát folytatja, egyaránt bátorítva a gazdasági bevándorlók és a menekültek áramlását, „polkorrekt” módon túlhangsúlyozva a migránsok emberi jogait. Ezekkel szemben viszont erdélyi képviselőnk azt hangsúlyozta, hogy az Unió legfőbb dolga mégiscsak az, hogy saját polgárainak és nemzeti közösségeinek a jogait, biztonságát, identitását és értékeit védelmezze.
A felszólalók hosszú sora még csak utalást sem tett Európa keresztény gyökereire és identitására. Ide illik Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes azon megállapítása, mely szerint „az Európai Unióban szinte csak Magyarország áll ki következetesen a keresztény értékek mellett”. Ennek vonatkozásában tette szóvá Tőkés László, hogy – a segítségre szoruló bevándorlók mellett – a pápának is elsősorban európai kereszténységünket kellene védelmébe vennie.
A plenáris vitában Hölvényi György kereszténydemokrata néppárti képviselő súlyos fenntartásait fejezte ki a jelentéssel szemben, és – egyebek mellett – azt hangsúlyozta, hogy a migránsokon mindenekelőtt saját hazájukban kell segíteni.
A legdisszonánsabb hangot Szanyi Tibor magyar szocialista képviselő ütötte meg, amikor is saját hazáját azzal rágalmazta meg, hogy „börtönbe vágja a menekülteket”.
Zárószavaiban Elena Valenciano jelentéstévő szigorú szankciókat követelt azon tagállamok ellen, akik nem vállalják a migránsokkal való szolidaritást.
Az Európai Néppárt esti frakcióülése többségi szavazással úgy döntött, hogy a parlamenti végszavazáson nem támogatja a Valenciano–De Mera jelentést. Nem utolsó sorban ennek is köszönhetően az Európai Parlament ma déli ülésén minimális szavazattöbbséggel (333–310–46) fogadta el azt.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA