A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Folyatódik a milliós beruházásokat megvalósító program
MÁÉRT - 2017. április 6., csütörtök 10:51

A sepseiek és a laskóiak után a hétvégén a horvát állami költségvetésből származó támogatásból saját székházhoz jutott a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet és a HMDK pélmonostori alapszervezete is. Sokéves problémájuk oldódott ezzel meg.
 
Pélmonostoron tizenhét évvel ezelőtt alakult meg a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet. Az egyesület alapításának ötlete Bábli Mária, a szervezet elnöke elmondása szerint tulajdonképpen az ő lakásában fogalmazódott meg, azokban az időkben helyhiány miatt a legtöbbször ott gyűltek össze az asszonyok, mivel a zágrábi Kisebbségi Hivatal által vásárolt Magyar Házból kizárták őket. Ezt ugyan megrökönyödve vették tudomásul, de céljaikat szem előtt tartva úgy gondolták, ha valaki dolgozni akar, az megtalálja a módját és a helyét is. És megtalálták, mert tagjai azóta is dicséretre méltó munkát végeznek a magyarság hitben és nemzeti önazonosságban való megmaradásának érdekében. Eddig mindezt bérelt helyiségben tették, a hétvégén viszont saját székházhoz jutottak.
- Most végre tényleg otthonra leltünk: a házból valódi otthont teremtünk, ahol átadhatjuk, továbbadhatjuk a fiataloknak magyar kultúránkat, hagyományainkat, vallási értékeinket – mondta Bábli Márai.
A nőegylet az elmúlt években a HMDK pélmonostori alapszervezetével közösen bérelt családi házban tevékenykedett, így az új székházon is osztozni fognak. Az elmúlt évek nehéz körülményeihez képest mindkét szervezet eredményei elismerésre méltóak.
A bérelt székházában évente több, különböző - például történelmi - témájú előadást is szerveztek, rangos vendégek is megfordultak náluk az évek során, az általuk szervezett Márton-napi ünnepség pedig évek óta a városnapi rendezvények szerves részét képezi. Kiállításokat, magyar filmnapokat, tanulmányi kirándulásokat szerveztek, ahol a magyar történelem fontosabb helyszíneit és Horvátország nevezetességeit ismerhették meg. Több éven át működtettek hétvégi óvodát is. Az egyesület a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylettel együtt évek óta aktív részese és házigazdája a Kárpát-medencei magyarságot jelképesen egyesítő rendezvénynek, a Feltámadási menetnek.
Most pedig egy olyan támogatást, ezzel együtt pedig olyan lendületet is kaptak, amellyel a meglévők mellett sok, korábban csak tervezett programot is megvalósíthatnak.
Dr. Sičajmov Ibolya, korábbi városi magyar kisebbségi képviselő, a nőegylet tagja azt mondja, már a berendezéssel kapcsolatos elképzelésekről is beszéltek. A felső szinten egy állandó kiállítást szeretnének, egy másik helyiségben a felújított szövőszéket is beüzemelhetik.
Tervek tehát vannak, és a tenni akarás sem hiányzik a pélmonostoriakból.
Megvalósulnak az ígéretek
Több millió kúnás beruházások valósulnak meg a horvátországi magyarság számára fontos egyesületekben, intézményekben 2017-ben. A horvát kormány anyagi támogatásával a hétvégén újabb két magyar egyesület jutott saját helyiségekhez. Jankovics Róbertnek, a horvátországi magyarság parlamenti képviselőjének az ígéretei tehát sorra valósulnak meg. A közeljövőben további felújítások lesznek még Szentlászlón, Kórógyon, Dályhegyen, Vukováron és Bellyén. Már dolgoznak a laskói székházon. Továbbá kisebb befektetésekre kerül sor Kiskőszegen, Dárdán, Várdarócon és Vörösmarton is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA