A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Új iskola azonos profillal és struktúrával
MÁÉRT - 2017. május 17., szerda 15:05

A marosvásárhelyi magyar közösség igénye és akarata egyértelmű, szükség van a római katolikus felekezetű iskolára. Az RMDSZ ennek az igénynek megfelelően eddig is és ezt követően is kitart a közösségi akarat mellett.  A Szövetség ezt határozat formájában is megerősítette a Zilahi Kongresszuson.
A Szövetség marosvásárhelyi frakciója a mai napon egy újabb határozattervezetet iktatott a Polgármesteri Hivatalban, azt követően, hogy a legutóbb elfogadott határozatokkal kapcsolatban a Prefektusi Hivatal jogi aggályokat fogalmazott meg, felszólítva a helyi tanácsot azok visszavonására.
A ma iktatott  tervezet értelmében létrejönne ténylegesen a Római Katolikus Teológiai Líceum, amely átvenné a 2014 óta ezen a címen, jóhiszeműen és megfelelően működtetett iskola diákállományát.
Az így létrejövő iskola római katolikus felekezeti oktatási intézmény lenne. Erre azért van szükség, hogy a jelenleg működő iskola alapítása körül felmerült problémákat végérvényesen lezárja. 
Ezen új próbálkozás is a diákok érdekeit szolgálja. Számunkra az a fontos, hogy a jelenlegi tanévet zavartalanul be tudják fejezni, és a következő iskolai évben se maradjanak ki az oktatási rendszerből.
Ennek érdekében a továbbiakban is napi szintű kapcsolatot tartunk a szülői közösséggel, és velük is egyeztetve tesszük meg a további lépéseket.
Ez az új határozattervezet nem szerepel a holnapi marosvásárhelyi tanácsülés napirendjén, hanem a közigazgatási törvényben előírt transzparencia kritériumoknak megfelelően 30 napon belül, azaz a következő rendes tanácsgyűlésen kerül megvitatásra. Ezzel biztosítva az esetleges procedurális hibák elkerülését.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA