A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
A munkaadók havi 250-300 euró értékű támogatást kaphatnak, amennyiben fiatal inasokat, frissen diplomázott gyakornokokat alkalmaznak
MÁÉRT - 2017. június 14., szerda 10:24

„A fiatalok szülőföldön való boldogulása prioritás az RMDSZ számára. Ennek egyik alapfeltétele az, hogy munkát találjanak tanulmányaik elvégzése után. Célunk az, amellyel kapcsolatban parlamenti választási programunkban is konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy ne külföldön keressék boldogulásukat, ne vándoroljanak el, hanem itthon képzeljék el jövőjüket, itthon alapítsanak családot. Ma egy olyan törvénytervezetet szavaztunk meg, amely összhangban van az RMDSZ törekvéseivel” – nyilatkozta Csép Andrea Éva RMDSZ-es képviselő, a munkaügyi bizottság tagja azt követően, hogy a képviselőház döntőházként szavazta meg az inas törvény és a gyakornoki törvény módosítását, amelynek értelmében a munkaadók havi 250-300 euró értékű támogatást kaphatnak, amennyiben fiatal inasokat, frissen diplomázott gyakornokokat alkalmaznak. 
A jogszabálytervezet az erre szükséges pénzforrásokat EU-s finanszírozásból és a munkanélküliségi segélyalapból különítené el. Havi 1125 lejt, azaz 250 eurót kaphatnak azok az alkalmazók, akik az inas törvény előírásainak megfelelően egytől három évig terjedő időszakra munkaszerződést írnak alá frissen diplomázott, szakiskolát végzett fiatalokkal. 1350 lejt, azaz 300 eurónak megfelelő összeget kapnak azok a munkaadók, akik a gyakornoki törvényben foglaltak szerint, hat hónapra, felsőfokú végzettséggel rendelkező gyakornokokat fogadnak.
Mint ismeretes, a múlt parlamenti ciklusban az RMDSZ kezdeményezésére született az a törvény, amely előírja, hogy a felsőoktatási végzettséggel rendelkező fiatalok hat hónapos szakgyakorlatot végezhetnek el első munkahelyükön, munkáltatójuk pedig ezért állami támogatást kap cserébe. A ma elfogadott törvénytervezet egy jelentősen nagyobb összeget irányoz elő erre a célra. Ugyanakkor az RMDSZ támogatta az önkéntességi törvényt is, amely kimondja, szakmai tapasztalatnak ismerik el a szakirányon belüli önkéntességet, több lehetőséget teremtve a fiataloknak az állásinterjúkon, valamint pályázataik elbírálásánál.
A ma elfogadott jogszabálytervezet esetében a végső döntést a képviselőház hozta meg, így az, az államelnöki kihirdetést követően hatályba lép.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA