A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Az RMDSZ nem vesz részt a bizalmatlansági indítvány szavazásán
MÁÉRT - 2017. június 20., kedd 16:09

A tárgyalások során olyan törvénytervezetek elfogadását kértük, amelyek nem tegnap kerültek a parlament elé. Olyan kérdésekről tárgyaltunk, amelyeket az RMDSZ a bizalmatlansági indítvány előtt és után is napirenden tart, hiszen ezek a magyar közösség valós és jogos elvárásai. Az Szövetség frakciói azt a döntést hozták, hogy nem vesznek részt a bizalmatlansági indítvány szavazásán – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök kedden, a Szövetség parlamenti frakcióinak együttes ülését követően.
Az RMDSZ nem szól bele a politikai pártok belső viszályába olyan körülmények között, hogy abból a magyar közösség semmit sem nyer – mutatott rá az RMDSZ elnöke. Kiemelte: a Szövetség a következőkben is nyitott partnere lesz azoknak a parlamenti pártoknak, amelyek hajlandóak a párbeszédre, továbbra sem mond le egyetlenegy magyar ügyről, folytatja megkezdett törekvéseit. „Mi továbbra sem mondunk le az anyanyelv-használati küszöb csökkentéséről, az oktatási törvény módosításáról, a kisebbségi törvény elfogadásáról, március 15. hivatalos ünneppé nyilvánításáról. Ezek a magyar emberek jogos elvárásai, arra kaptunk mandátumot, hogy biztosítsuk közösségünk jólétét, jogainak betartását és gyakorlatba ültetését harcoljuk ki” – tette hozzá Kelemen Hunor, akinek meggyőződése, hogy a Szövetség semmi olyat nem kér és vár el, amely szembe menne az európai gyakorlattal, az alkotmányossággal.
 
Mit kért az RMDSZ a tárgyalások során?
 
·         a kisebbségek jogállását szabályzó törvény-tervezet elfogadását, amely 2005 óta a parlament előtt van. A tervezet összehangolja és keretbe helyezi a Romániában élő kisebbségek jogait, többek között megteremti a kulturális autonómia törvényi és intézményi keretét is.
·         a helyi közigazgatási törvény kapcsán benyújtott módosító-csomagunk elfogadását, amelynek célja 10 százalékra csökkenteni a húsz százalékos anyanyelv-használati küszöböt, továbbá előírja nemzeti szimbólumaink szabad használatát, illetve szankciókat vezet be a törvénybe foglaltak be nem tartására.
·         március 15-ét mint hivatalos ünnepet szavatoló törvénytervezetünk elfogadását.
·         a marosvásárhelyi római-katolikus iskola körül kialakult helyzet megoldását. Kértük az oktatási törvény ez irányú módosítását: a tanügyminisztériumnak legyen lehetősége többek között iskolát alapítani.
·         speciális tanterv alapján szervezzék meg a kis-érettségi és érettségi vizsgákat a magyar diákoknak, hiszen ők speciális tanterv mentén tanulják a román nyelvet.
·         állami finanszírozást a történelmi egyházaink teológiai képzéseire. Véget kell vetni annak a kettős mércének, amely alapján csak az ortodox egyház részesül állami támogatásban.
·         A törvényi keret megteremtését a Kisebbségi Továbbképző Központ létrehozására, hiszen az idei állami költségvetésből pénzkeretet különítettünk el annak működésére.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA