A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RMDSZ: differenciált tételek mentén vizsgázhatnak a magyar diákok román nyelvből
MÁÉRT - 2017. június 27., kedd 16:44

„A magyar tannyelvű iskolában tanuló nyolcadikosok és tizenkettedikesek a kisebbségeknek szóló, speciális tantervnek megfelelő tételeket kapnak majd a képességvizsgán és az érettségin, és végre elhárult minden akadály a kisebbségi pedagógusképző központ létrehozása elől. A szenátus plénuma végső döntéshozóként ma elfogadta e két, közösségünk számára fontos kezdeményezésünket” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője kedden azt követően, hogy döntéshozó fórumként fogadta el a parlament felsőháza az RMDSZ ez irányú módosítását.
Mint Cseke Attila elmondta: „mielőbb meg kell oldani a differenciált román nyelv és irodalom képességvizsga és érettségi bevezetését, hiszen az elkövetkező években végzős osztályokba cseperednek azok a magyar diákok, akik speciális tanterv alapján tanulják a román nyelvet és irodalmat. Az elfogadhatatlan lenne, hogy ugyanazt a tételt kapják, mint román anyanyelvű társaik, hiszen más a tananyaguk, más tankönyvből készülnek.”
Novák Csaba Zoltán, a szenátus tanügyi bizottságának alelnöke kifejtette: „jogszabály írja elő, hogy a kisebbségi oktatásban részt vevő diákoknak speciális tanterv alapján kell tanítani a román nyelvet. Ezen tantervek kidolgozása az elemi szinttel kezdődött, a magyar kisiskolások már speciális tanterv alapján készült tankönyvekből tanulják a román nyelvet. A tantervreform a gimnáziumi és a középiskolai szintekkel folytatódik, így mire a folyamat lezárul, az oktatás minden szintjén, nulladik osztálytól tizenkettedikig minden magyar diák speciális tanterv alapján tanulja majd a román nyelvet és irodalmat. Az erről szóló jogszabály mostanáig csak a román nyelv oktatásáról rendelkezett, a cikluszáró vizsgákról nem, ami azt jelenti, hogy a magyar diákok ugyanazt a tételsort kapták, mint román társaik, holott tantervük eltér az övéktől. Az RMDSZ kezdeményezte   hogy az garantálja: mire az első, speciális tanterv alapján oktatott évfolyamok végzős osztályokká válnak, lehetőségük legyen a számukra kidolgozott tantervnek megfelelő tételsorból vizsgázni.”
A 2016/68-os sürgősségi rendelet módosításával az RMDSZ tisztázta a magyar pedagógus-továbbképző központ beindításának jogi keretét is. A tanügyi rendszer a pedagógusok számára különböző továbbképzéseket ír elő, ezek elvégzését bizonyos pontszámmal honorálja. A magyar továbbképző központ lehetőséget teremt majd a magyar pedagógusoknak, hogy a képzéseket anyanyelvükön végezzék. Az itt megszerzett pontok a pedagógusok szakmai előmenetelét segítik, a vezető tisztségek betöltésére szervezett versenyvizsgákon elengedhetetlenek. A magyar továbbképző központ megszervezésére 2 éve biztosított az anyagi keret, de az intézmény beindításához szükség volt a jogi háttér tisztázásra – magyarázta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.
A jogszabály esetében a szenátus volt a végső döntéshozó, a törvénymódosítás államfői kihirdetés előtt áll.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA