A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RMDSZ: megakadályoztuk az anyanyelvhasználat lehetőségét előíró cikkely törlését az egészségügyben
MÁÉRT - 2017. június 28., szerda 17:35

„Hosszas tárgyalások eredményeként sikerült megakadályoznunk a képviselőházban, hogy töröljék a páciensek jogállását szabályzó törvény előírásai közül azt a cikkelyt, amely lehetővé tette, hogy egy magyar anyanyelvű orvos magyarul tájékoztassa a pácienst egészségügyi állapotáról” – mutatott rá Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese. Hozzátette: a román pártok képviselői a bevándorlókra hivatkozva tartották szükségesnek a törvény szigorító módosítását, és nem voltak tekintettel a Romániában élő kisebbségre. Az RMDSZ közbenjárására  módosították az eredeti előterjesztést, és elutasították ezt a magyarság számára hátrányos javaslatot.
„Eredetileg a törvény szövege azt írta elő, hogy a pácienseket román nyelven vagy anyanyelven kötelesek tájékoztatniuk az orvosoknak, amennyiben nem román állampolgárok, akkor egy olyan nyelven, amelyet ismernek. Ehhez nyújtottak be egy módosítást, amely teljesen törölte az anyanyelvű tájékoztatás lehetőségét. Amennyiben a törvénymódosítás úgy lépett volna érvénybe, ahogyan az a szenátuson első házként átment, a magyar orvos románul vagy angolul kellett volna beszéljen a magyar beteggel. Az RMDSZ szakpolitikusainak bizottsági tevékenysége alatt, illetve a koalíciós egyeztetéseknek köszönhetően sikerült ezt megváltoztatni, és megvédeni az anyanyelvhasználatot a páciens és az orvos közötti viszonyban” – magyarázta az alsóházi frakcióvezető-helyettes.
Elmondta, hogy a Szövetség kétszer is visszakérte a plénumi végszavazási listáról a közösség számára rossz formában elkészült módosító-indítványt, és csak harmadjára sikerült elfogadtatni azt a változatot, amely kedvező az erdélyi magyaroknak.
„Az a változat ment át a képviselőház ülésén, amely előírja, hogy a román állampolgárok esetében az anyanyelv, míg külföldi állampolgárok esetében a nemzetközi nyelv az irányadó az orvos és a páciens kommunikációja között” – ismertette a törvény végleges formáját Szabó Ödön.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA